Toàn yêu cầu nạp cước của tất cả thành viên

Số hóa đơn Số điện thoại Gói Mạng Tiền đã nạp được ID người tạo Trạng thái Cấp ưu tiên Tin nhắn phản hồi Time
413506 0368932*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5816 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-28 02:15:08
413505 0832604*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7786 10 Đang ưu tiên 2021-01-27 23:33:12
413504 0832913*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7786 10 Đang ưu tiên 2021-01-27 23:08:42
413503 0889614*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7786 10 Đã nạp thêm 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 23:07:40
413502 0889975*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7786 10 Đang ưu tiên 2021-01-27 23:06:40
413501 0832901*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7786 10 Đang ưu tiên 2021-01-27 23:06:08
413500 0832674*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7786 10 Đang ưu tiên 2021-01-27 23:05:41
413499 0832603*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7786 10 Đang ưu tiên 2021-01-27 23:05:12
413498 0832486*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7786 10 Đang ưu tiên 2021-01-27 23:04:36
413497 0832551*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7786 10 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 23:04:09
413496 0888761*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 23:01:58
413495 0966462*** 350,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
350,000 đ id 6485 2 Đã nạp đủ tiền 350,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 23:01:37
413494 0889403*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 23:01:28
413493 0889322*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 23:01:00
413492 0889503*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 23:00:04
413491 0832624*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:59:35
413490 0889164*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7786 10 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:59:08
413489 0832493*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:58:23
413488 0889641*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:57:55
413487 0832524*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:57:28
413486 0832572*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7786 10 Đã nạp thêm 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:57:00
413485 0832783*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7786 10 Đã nạp thêm 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:56:32
413484 0888760*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7786 10 Đã nạp thêm 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:56:05
413483 0889334*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7786 10 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:55:35
413482 0832608*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7786 10 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:55:10
413481 0832618*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7786 10 Đang ưu tiên 2021-01-27 22:54:37
413480 0832634*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7786 10 Đã nạp thêm 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:54:02
413479 0823882*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7786 10 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-27 22:53:31
413478 0948170*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7786 10 Đã nạp thêm 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:52:39
413477 0829924*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7786 10 Đã nạp thêm 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:51:59
413476 0948241*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7786 10 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:51:31
413475 0829558*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7786 10 Đang ưu tiên 2021-01-27 22:51:05
413474 0829684*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7786 10 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:50:27
413473 0827671*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7542 3 Đang ưu tiên 2021-01-27 22:50:19
413472 0829647*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7786 10 Đang ưu tiên 2021-01-27 22:49:56
413471 0813926*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7786 10 Đang ưu tiên 2021-01-27 22:49:23
413470 0813924*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:48:54
413469 0813919*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7786 10 Đang ưu tiên 2021-01-27 22:48:09
413468 0813915*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7786 10 Đang ưu tiên 2021-01-27 22:47:39
413467 0813915*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7786 10 Đã nạp thêm 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:46:28
413466 0813912*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7786 10 Đang ưu tiên 2021-01-27 22:44:21
413465 0813910*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7786 10 Đang ưu tiên 2021-01-27 22:42:39
413464 0813904*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:42:09
413463 0813903*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:41:41
413462 0813900*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:41:01
413461 0813896*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:40:28
413460 0813895*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:38:21
413459 0813891*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:37:49
413458 0813890*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7786 10 Đang ưu tiên 2021-01-27 22:37:12
413457 0827671*** 60,000 đ MyVina
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7542 3 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:34:14
413456 0813890*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:33:08
413455 0813885*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:31:59
413454 0813884*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:31:16
413453 0813884*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:30:35
413452 0827187*** 60,000 đ MyVina
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7542 3 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:30:19
413451 0813884*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:29:54
413450 0813882*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:29:00
413449 0813872*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:27:59
413448 0813870*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:27:10
413447 0813869*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:26:24
413446 0813863*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:25:31
413445 0813859*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:25:02
413444 0813845*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:22:46
413443 0352325*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:22:34
413442 0378125*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 5821 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 22:22:26
413441 0813841*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:21:57
413440 0813840*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:21:14
413439 0813840*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:20:39
413438 0385858*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
160,000 đ id 3202 1 Đã nạp thêm 160,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:20:23
413437 0813837*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:20:02
413436 0943084*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 7547 3 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-27 22:19:59
413435 0983972*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
150,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:19:49
413434 0389768*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
180,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:19:23
413433 0813836*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:19:13
413432 0963232*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
140,000 đ id 3202 1 Đã nạp thêm 140,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:18:46
413431 0813834*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:18:35
413430 0827187*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7542 3 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:18:16
413429 0813833*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:18:02
413428 0983789*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7547 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:17:57
413427 0827671*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7542 3 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:17:15
413426 0813829*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:17:14
413425 0943084*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 7547 3 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-27 22:16:44
413424 0825373*** 60,000 đ MyVina
Min MG: 20,000
0 đ id 7542 3 Đang ưu tiên 2021-01-27 22:16:40
413423 0813828*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:16:17
413422 0813826*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:15:43
413421 0352325*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 22:15:23
413420 0813829*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7880 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 22:12:43
413419 0813828*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7880 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 22:11:54
413418 0813826*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7880 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 22:10:50
413417 0827671*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7542 0 2021-01-27 22:00:31
413416 0352325*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 0 2021-01-27 21:59:38
413415 0911575*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7332 11 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:55:15
413414 0813828*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7786 0 2021-01-27 21:53:19
413413 0813826*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7786 0 2021-01-27 21:52:42
413412 0824829*** 60,000 đ MyVina
Min MG: 20,000
0 đ id 7542 0 2021-01-27 21:46:52
413411 0983789*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 7547 0 2021-01-27 21:41:41
413410 0385858*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3202 0 2021-01-27 21:41:32
413409 0983972*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3202 0 2021-01-27 21:41:01
413408 0943084*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 7547 0 2021-01-27 21:40:48
413407 0389768*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3202 0 2021-01-27 21:39:55
413406 0963232*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3202 0 2021-01-27 21:39:29
413405 0334515*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
200,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:38:35
413404 0824829*** 50,000 đ MyVina
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7542 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:38:01
413403 0988031*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
200,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:37:35
413402 0829340*** 60,000 đ MyVina
Min MG: 20,000
0 đ id 7542 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 21:37:01
413401 0353848*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
140,000 đ id 3202 1 Đã nạp thêm 140,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:36:59
413400 0982817*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
250,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:36:39
413399 0981965*** 330,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
320,000 đ id 3202 1 Đã nạp thêm 320,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:36:10
413398 0979776*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
190,000 đ id 3202 1 Đã nạp thêm 190,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:35:26
413397 0982993*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
120,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:34:52
413396 0988971*** 210,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
200,000 đ id 3202 1 Đã nạp thêm 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:34:05
413395 0972915*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
200,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:33:13
413394 0975217*** 260,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
260,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 260,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:32:31
413393 0825373*** 60,000 đ MyVina
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7542 4 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:32:27
413392 0961765*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
200,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:31:44
413391 0988076*** 220,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
220,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:30:58
413390 0974394*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7798 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:30:47
413389 0974394*** 400,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
400,000 đ id 7798 2 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:30:27
413388 0968059*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
200,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:30:09
413387 0829340*** 60,000 đ MyVina
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7542 5 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:29:23
413386 0394347*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7567 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:22:55
413380 0963921*** 370,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
360,000 đ id 3202 1 Đã nạp thêm 360,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:17:46
413379 0983320*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:16:41
413378 0399024*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
160,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:15:52
413377 0982995*** 210,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
200,000 đ id 3202 1 Đã nạp thêm 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:15:14
413376 0339899*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:14:37
413375 0978498*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:13:53
413374 0968117*** 110,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3202 1 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:13:15
413373 0972101*** 190,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
180,000 đ id 3202 1 Đã nạp thêm 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:11:58
413372 0979261*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
110,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 110,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:11:04
413371 0971668*** 140,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
130,000 đ id 3202 1 Đã nạp thêm 130,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:10:22
413370 0969907*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
190,000 đ id 3202 1 Đã nạp thêm 190,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:09:32
413369 0984881*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:08:43
413368 0971662*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
160,000 đ id 3202 1 Đã nạp thêm 160,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:07:47
413367 0384357*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
160,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:07:16
413366 0989655*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5954 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:06:47
413365 0962938*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:06:34
413364 0965480*** 140,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
130,000 đ id 3202 1 Đã nạp thêm 130,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:05:51
413363 0374705*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:04:59
413362 0963524*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2865 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 21:00:16
413361 0813754*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:55:20
413360 0813751*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:54:44
413359 0813750*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:54:13
413358 0813749*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:53:49
413357 0813748*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:53:06
413356 0813742*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:52:41
413355 0813739*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:52:12
413354 0813738*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:51:33
413353 0813732*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:50:45
413352 0776212*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:50:22
413351 0813729*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:49:50
413350 0813728*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:49:15
413349 0358353*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:48:34
413348 0813725*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:48:33
413347 0968043*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
140,000 đ id 3202 1 Đã nạp thêm 140,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:48:12
413346 0813724*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:47:57
413345 0813722*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:47:16
413344 0813721*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:46:42
413343 0983665*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
150,000 đ id 3202 1 Đã nạp thêm 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:46:16
413342 0813719*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:46:04
413341 0963278*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
240,000 đ id 3202 1 Đã nạp thêm 240,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:45:29
413340 0813714*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:45:25
413339 0976826*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
200,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:44:45
413338 0813710*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:44:41
413337 0813709*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:44:12
413336 0983848*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
150,000 đ id 3202 1 Đã nạp thêm 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:43:52
413335 0354464*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:43:32
413334 0983306*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
160,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:43:31
413333 0813707*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:41:35
413332 0363712*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:41:09
413331 0813702*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:41:03
413330 0967302*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2034 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:40:58
413329 0813700*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:40:19
413328 0813699*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:39:45
413327 0813696*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:39:03
413326 0813696*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:38:27
413325 0987053*** 260,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
280,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 280,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:38:01
413324 0813694*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:37:51
413323 0813689*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:37:20
413322 0813680*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:36:43
413321 0367077*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
150,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:36:34
413320 0813676*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:36:04
413319 0978967*** 140,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
140,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:35:29
413318 0813672*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:35:19
413317 0813670*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:34:41
413316 0813669*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:33:55
413315 0388234*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
150,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:33:30
413314 0813664*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:33:04
413313 0983505*** 220,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
220,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:32:30
413312 0813663*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:32:27
413311 0973829*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
250,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:31:56
413310 0813662*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:31:49
413309 0813657*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:31:10
413308 0985168*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
190,000 đ id 3202 1 Đã nạp thêm 190,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:31:08
413307 0813654*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:30:35
413306 0983750*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
150,000 đ id 3202 1 Đã nạp thêm 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:29:53
413305 0813645*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:29:53
413304 0982252*** 210,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
200,000 đ id 3202 1 Đã nạp thêm 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:29:19
413303 0813644*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:29:16
413302 0364814*** 290,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
290,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 290,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:28:29
413301 0813643*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:28:20
413300 0862022*** 210,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
200,000 đ id 3202 1 Đã nạp thêm 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:27:21
413299 0813638*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:27:11
413298 0975239*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
140,000 đ id 3202 1 Đã nạp thêm 140,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:26:24
413297 0813632*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:26:23
413296 0813628*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7786 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 20:25:40
413295 0988672*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
120,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:25:34
413291 0813629*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:24:54
413290 0974128*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
140,000 đ id 3202 1 Đã nạp thêm 140,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:24:45
413289 0813629*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:24:16
413288 0813629*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:23:42
413287 0813628*** 1,500,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 20:22:59
413286 8158629*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-27 20:21:39
413285 8158629*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-27 20:21:20
413284 8158629*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-27 20:21:03
413283 0914951*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5429 7 Đã nạp thêm 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:20:34
413282 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 7 Đang ưu tiên 2021-01-27 20:20:01
413281 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 7 Đang ưu tiên 2021-01-27 20:19:28
413280 0914951*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 5429 7 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:18:45
413279 0913450*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 7 Đang ưu tiên 2021-01-27 20:18:02
413278 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 7 Đang ưu tiên 2021-01-27 20:17:34
413274 0913050*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 7 Đang ưu tiên 2021-01-27 20:16:59
413273 0986867*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
160,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:16:58
413272 0988965*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:16:20
413271 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 7 Đang ưu tiên 2021-01-27 20:16:18
413270 0982549*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
140,000 đ id 3202 1 Đã nạp thêm 140,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:15:53
413269 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5429 7 Đã nạp thêm 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:15:50
413268 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 5429 7 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:15:23
413267 0984311*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:15:19
413266 0913450*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 7 Đang ưu tiên 2021-01-27 20:14:55
413262 0352266*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:14:23
413261 0918134*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 7 Đang ưu tiên 2021-01-27 20:14:13
413260 0942120*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 7 Đang ưu tiên 2021-01-27 20:13:42
413258 0379991*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
140,000 đ id 3202 1 Đã nạp thêm 140,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:13:39
413257 0919570*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 7 Đang ưu tiên 2021-01-27 20:13:10
413256 0979784*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
140,000 đ id 3202 1 Đã nạp thêm 140,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:13:04
413255 0986525*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
240,000 đ id 3202 1 Đã nạp thêm 240,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:12:40
413251 0934746*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 7810 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 20:12:10
413250 0965326*** 140,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
130,000 đ id 3202 1 Đã nạp thêm 130,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:11:58
413246 0988403*** 210,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
200,000 đ id 3202 1 Đã nạp thêm 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:11:26
413245 0966800*** 210,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
210,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 210,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:10:40
413244 0966779*** 220,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
220,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:10:08
413243 0862563*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
200,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:09:02
413242 0862219*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:08:42
413241 0982787*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
200,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:08:08
413240 0862952*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
190,000 đ id 3202 1 Đã nạp thêm 190,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:07:47
413239 0379666*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
190,000 đ id 3202 1 Đã nạp thêm 190,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:07:13
413238 0978176*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7332 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:03:47
413237 0989097*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:02:36
413236 0326712*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 20:01:47
413235 8158629*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-27 19:56:52
413234 8158629*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-27 19:56:23
413233 8158629*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-27 19:56:02
413232 0907312*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 5603 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 19:54:21
413230 0333068*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 2865 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 19:48:05
413229 0989747*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
110,000 đ id 4732 1 Đã nạp thêm 110,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 19:45:18
413228 0904123*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7589 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 19:44:45
413223 0824829*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7542 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 19:38:50
413222 0837549*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4422 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 19:38:20
413221 0374993*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1021 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 19:38:08
413219 0901387*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
200,000 đ id 6524 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 19:37:55
413218 0866978*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
240,000 đ id 3202 1 Đã nạp thêm 240,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 19:37:23
413217 0396263*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 19:36:47
413216 0905481*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7463 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 19:35:09
413215 0813538*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7786 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 19:35:01
413214 0813537*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7786 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 19:33:54
413213 0358940*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5444 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 19:33:24
413212 0813534*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7786 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 19:32:41
413211 0908088*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5444 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 19:31:51
413210 0813532*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7786 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 19:30:32
413209 0909979*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
200,000 đ id 5444 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 19:30:26
413208 0813530*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7786 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 19:29:52
413207 0813530*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7786 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 19:28:48
413206 0813530*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7786 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 19:27:56
413205 0967839*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2865 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 19:24:38
413204 0813529*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7786 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 19:24:25
413203 0813525*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7786 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 19:23:43
413202 0813517*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7786 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 19:23:06
413201 0813515*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 19:22:18
413200 0813513*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 19:21:36
413199 0981014*** 40,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
30,000 đ id 7826 1 Đã nạp thêm 30,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 19:20:05
413198 0813512*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 19:19:38
413197 0981014*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7826 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 19:19:06
413196 0965517*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7826 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 19:18:42
413195 0965517*** 40,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
40,000 đ id 7826 1 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 19:18:30
413194 0813506*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 19:18:03
413193 0905481*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 7463 4 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-27 19:17:54
413192 0813505*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 19:17:22
413191 0825373*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7542 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 19:16:47
413190 0813505*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 19:16:26
413189 0813504*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7786 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 19:15:48
413188 0986455*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 19:14:08
413187 0385534*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 19:14:05
413186 0813501*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7786 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 19:13:56
413185 0335331*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 19:13:39
413184 0368883*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7332 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 19:13:24
413183 0813498*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7786 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 19:12:59
413182 0397248*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 19:12:51
413181 0813496*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7786 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 19:12:20
413180 0983338*** 320,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
320,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 320,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 19:11:55
413179 0938473*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7798 5 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 19:08:43
413178 0965444*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
120,000 đ id 3790 2 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 19:04:41
413177 0378445*** 500,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
500,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 19:04:37
413176 0971702*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 19:03:48
413175 0932302*** 30,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
30,000 đ id 6449 5 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 19:03:12
413174 0869728*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 19:02:45
413173 0813505*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7786 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 18:43:38
413172 0813505*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7786 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 18:42:32
413171 0813504*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7786 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 18:41:37
413170 0813501*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7786 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 18:40:35
413169 0813498*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7786 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 18:39:38
413168 0813496*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7786 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 18:38:59
413167 0813501*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7786 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 18:36:50
413166 0978748*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 7332 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 18:36:25
413165 0813498*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7786 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 18:36:00
413164 0396263*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
110,000 đ id 3357 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 18:35:15
413163 0813496*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7786 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 18:34:39
413162 0932302*** 30,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 6449 5 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-27 18:30:14
413161 0829340*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7542 5 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 18:24:24
413158 0964370*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7332 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 18:05:44
413157 0964370*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7332 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 18:05:13
413154 0862118*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7826 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 17:55:35
413153 0982992*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7826 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 17:55:07
413150 0964622*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7826 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 17:54:44
413149 0977449*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7826 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 17:54:14
413148 0982990*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7826 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 17:53:47
413147 0936801*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2034 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 17:53:14
413146 0985442*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7826 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 17:52:57
413145 0971448*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7826 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 17:52:33
413144 0974511*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7826 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 17:52:07
413143 0973848*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7826 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 17:51:18
413142 0964212*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7826 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 17:50:51
413141 0389768*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 17:44:36
413140 0971637*** 300,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
300,000 đ id 4732 1 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 17:42:16
413139 0369103*** 720,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
740,000 đ id 7853 1 Đã nạp đủ tiền 740,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 17:40:16
413138 0389136*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 17:38:27
413137 0385078*** 220,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
220,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 17:34:25
413136 0979813*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7438 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 17:31:23
413135 0375128*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 17:31:11
413134 0377459*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 17:30:13
413133 0378445*** 500,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 6449 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 17:29:25
413132 0343965*** 500,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
500,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 17:28:45
413131 0979813*** 300,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
290,000 đ id 7438 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 17:28:36
413130 0378445*** 500,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 17:27:41
413129 0986964*** 1,000,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
1,000,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 1,000,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 17:26:37
413128 0358479*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3790 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 17:24:19
413127 0386390*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2034 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 17:23:40
413126 0963834*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 17:21:01
413125 0968444*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 2397 1 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 17:19:28
413124 0379834*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 17:16:10
413123 0363707*** 80,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
70,000 đ id 7798 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 17:15:49
413119 0358479*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3790 2 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-27 17:08:47
413118 0909944*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5179 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 17:08:41
413117 0392468*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3790 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 17:06:40
413116 0946119*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7332 12 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 17:06:20
413115 0363707*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7798 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 17:03:57
413114 0825966*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7786 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 17:00:57
413112 0986530*** 400,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
400,000 đ id 3329 3 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 16:54:47
413111 0986530*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3329 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 16:54:06
413110 0914951*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 16:43:31
413109 0902151*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 7798 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 16:41:24
413108 0859688*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1040 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 16:40:51
413107 0972886*** 90,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
90,000 đ id 4859 3 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 16:39:48
413106 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 16:39:05
413105 0356580*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7567 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 16:28:38
413104 0345506*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
200,000 đ id 5954 1 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 16:19:12
413103 0965384*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2865 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 16:16:57
413102 a076_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7826 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 16:16:34
413101 0983501*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5179 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 16:15:46
413100 0907573*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
100,000 đ id 5866 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 16:14:51
413099 0829340*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7542 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 16:12:46
413098 0367067*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7567 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 16:12:23
413096 0907573*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 5866 6 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-27 16:05:07
413094 0909333*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6524 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 16:02:45
413093 0914001*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6524 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 16:01:00
413092 0373955*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 15:50:48
413091 0796672*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7215 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 15:49:07
413090 0348685*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7567 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 15:47:39
413087 0879712*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6485 9 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-27 15:26:22
413086 0336082*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6623 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 15:24:42
413085 0398680*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 15:24:33
413084 0949331*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3003 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 15:19:16
413083 0374710*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
50,000 đ id 6129 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 15:13:22
413082 0388784*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2865 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 15:08:08
413081 0932070*** 40,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
40,000 đ id 5866 4 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 15:05:05
413080 0342885*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2865 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 15:00:42
413079 0362363*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 14:59:12
413078 0904073*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
200,000 đ id 6026 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 14:54:03
413073 0825240*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 14:47:44
413072 0368060*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 14:46:07
413071 0348376*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 14:45:47
413070 0353269*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7664 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 14:38:24
413069 0368074*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1021 11 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 14:38:12
413068 0812735*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7798 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 14:37:23
413067 0902151*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7798 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 14:36:53
413063 0966099*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1477 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 14:33:29
413062 0902265*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
200,000 đ id 6026 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 14:32:50
413061 0334616*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 14:29:38
413060 0982290*** 420,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
420,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 420,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 14:29:17
413059 0972026*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
300,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 14:27:11
413058 0976980*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
150,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 14:26:42
413057 0983228*** 340,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
340,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 340,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 14:20:05
413056 0931369*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 14:19:59
413055 0986955*** 280,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
270,000 đ id 3202 1 Đã nạp thêm 270,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 14:17:06
413054 0962367*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 1318 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 14:06:44
413053 0347053*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
200,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 14:03:43
413052 0962770*** 220,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
220,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 14:02:03
413051 0368654*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1997 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 14:01:56
413050 0353544*** 260,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
260,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 260,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 13:59:11
413049 0937203*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
50,000 đ id 1318 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 13:56:40
413048 0982252*** 210,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
210,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 210,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 13:56:36
413047 0976827*** 440,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
440,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 440,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 13:55:00
413046 0977986*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
300,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 13:53:10
413045 0983808*** 270,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
270,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 270,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 13:51:26
413044 0962253*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 13:50:15
413043 0394306*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5050 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 13:49:24
413042 0948493*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 13:46:23
413040 0944013*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7659 7 Đang ưu tiên 2021-01-27 13:41:04
413035 0973778*** 70,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
70,000 đ id 2865 2 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 13:19:01
413034 0986787*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
200,000 đ id 3202 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 13:18:51
413033 0985772*** 310,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
310,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 310,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 13:17:49
413032 0988643*** 600,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
600,000 đ id 3202 2 Đã nạp đủ tiền 600,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 13:17:02
413031 0988500*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3812 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 13:12:40
413029 0355515*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2865 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 13:02:37
413028 0852199*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7343 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 12:56:13
413027 0989516*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3202 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 12:54:52
413026 0829340*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7542 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 12:53:17
413025 0382136*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 3202 2 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 12:48:19
413024 0977365*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6054 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 12:43:28
413023 0983580*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 7871 0 2021-01-27 12:40:26
413022 0358368*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7567 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 12:38:41
413021 0334898*** 110,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 2034 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 12:36:02
413017 0398533*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 2034 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 12:25:11
413015 0967949*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 12:20:50
413013 0988632*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 12:18:47
413012 0971566*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6623 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 12:08:30
413011 0354771*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7437 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 12:05:10
413010 0354771*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7437 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 12:04:44
413009 0393052*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3101 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 12:04:26
413008 0972971*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3101 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 12:02:53
413003 0345536*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3101 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 12:01:35
413002 0363208*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3101 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 11:56:46
413001 0979761*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 11:52:45
413000 a076_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
220,000 đ id 6380 2 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 11:51:02
412999 0389624*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 11:50:54
412998 0358404*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
300,000 đ id 6380 2 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 11:47:14
412997 0914967*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3003 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 11:46:15
412996 0337777*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6380 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 11:45:52
412995 0913102*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3003 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 11:45:45
412994 0918595*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3329 10 Đang ưu tiên 2021-01-27 11:41:04
412991 0773983*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
100,000 đ id 5866 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 11:36:49
412990 0397308*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 3202 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 11:29:53
412989 0915532*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7664 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 11:25:14
412988 0358368*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7567 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 11:24:19
412987 0358368*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7567 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 11:24:05
412986 0918295*** 60,000 đ MyVina
Min MG: 20,000
0 đ id 7798 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 11:23:26
412985 0909306*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5632 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 11:18:10
412984 0979528*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3812 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 11:12:43
412983 0981715*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3812 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 11:12:01
412982 0865767*** 80,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
80,000 đ id 2865 2 Đã nạp đủ tiền 80,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 11:10:27
412981 0918295*** 60,000 đ MyVina
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7798 5 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 11:06:38
412980 0372539*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7764 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 11:05:03
412979 0918295*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7798 5 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 11:04:31
412978 0372539*** 10,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 7764 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 11:01:08
412976 0399785*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2468 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 10:56:08
412975 0919224*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7404 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 10:53:01
412974 0392052*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 10:48:54
412973 0352633*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7332 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 10:45:33
412972 0354321*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 10:41:35
412971 0867573*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 6449 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 10:40:20
412970 0353738*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5050 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 10:39:10
412969 0933513*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6456 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 10:33:35
412968 0933513*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6456 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 10:33:12
412967 0973956*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2541 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 10:28:13
412961 h004_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
200,000 đ id 7798 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 10:22:57
412957 0971830*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 4859 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 10:14:18
412956 0904679*** 110,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
110,000 đ id 6449 11 Đã nạp đủ tiền 110,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 10:14:03
412955 0866822*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 4859 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 10:14:01
412954 0359989*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 4859 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 10:13:47
412953 0337337*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 4859 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 10:13:30
412952 0337337*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 4859 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 10:13:12
412951 0867573*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 10:07:03
412947 0965341*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 2865 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 10:05:21
412946 0989117*** 80,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
80,000 đ id 1021 7 Đã nạp đủ tiền 80,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 10:03:58
412945 0966710*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7216 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 10:01:43
412944 0983011*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7567 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 09:56:59
412943 0989117*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1021 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 09:56:59
412942 0986463*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7567 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 09:56:20
412941 0969565*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 6581 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 09:56:18
412940 0829340*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7542 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 09:55:39
412939 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 09:53:23
412938 0914951*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 09:52:46
412937 0913450*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 09:52:13
412936 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 09:51:41
412935 0913050*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 09:50:57
412933 0982424*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 4854 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 09:45:55
412932 0868724*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 4854 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 09:45:18
412931 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 09:44:44
412930 0399499*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 4806 4 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 09:44:34
412929 0869631*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 4854 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 09:44:16
412928 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 09:44:15
412927 0376060*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 4806 4 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 09:43:55
412926 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 09:43:48
412922 0862438*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 4854 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 09:43:39
412921 0353393*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 4806 4 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 09:43:26
412920 0913450*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 09:42:53
412919 0354414*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 4806 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 09:41:57
412918 0376646*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 4806 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 09:41:27
412917 0918134*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 09:40:38
412916 0399499*** 60,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
60,000 đ id 4806 4 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 09:40:27
412915 0348080*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 4854 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 09:39:50
412914 0375880*** 60,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
60,000 đ id 4806 4 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 09:39:43
412913 0942120*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 09:39:15
412912 0354540*** 60,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
70,000 đ id 4806 4 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 09:39:03
412911 0378718*** 60,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
60,000 đ id 4806 4 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 09:38:18
412910 0349494*** 60,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
60,000 đ id 4806 3 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 09:37:15
412909 0919570*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 09:36:56
412908 0919570*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 09:36:54
412907 0334201*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
120,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 09:36:20
412906 0352181*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4767 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 09:33:56
412902 0348718*** 70,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
70,000 đ id 4767 4 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 09:32:37
412900 0974074*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7332 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 09:25:59
412899 0974074*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 7332 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 09:24:56
412898 0982365*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 6129 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 09:21:53
412897 0796672*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7215 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 09:16:46
412896 0987029*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7215 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 09:15:47
412895 0987029*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7215 1 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 09:15:00
412894 0353364*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
120,000 đ id 4767 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 09:12:21
412893 0353403*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
120,000 đ id 4767 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 09:11:28
412892 0354694*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
120,000 đ id 4767 4 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 09:10:23
412891 0356718*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
120,000 đ id 4767 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 09:09:08
412890 0254694*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 4767 2 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-27 09:05:10
412888 0358245*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 4767 2 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 09:03:07
412884 0354059*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 4767 2 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 09:01:46
412883 0354049*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 4767 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 09:00:31
412882 0337445*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1007 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 09:00:13
412881 0358418*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 4767 2 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 08:59:20
412880 0354094*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 4767 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 08:55:30
412879 0937197*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6456 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 08:54:49
412878 0354094*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 4767 4 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 08:54:07
412877 0937197*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6456 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 08:54:01
412876 0963493*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 08:53:03
412871 0363938*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
20,000 đ id 5603 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 08:50:17
412870 0975602*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7216 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 08:44:00
412869 0988317*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 08:43:36
412868 0978898*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 08:43:10
412861 0978010*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7332 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 08:32:59
412860 0976153*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7332 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 08:32:21
412859 0978010*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 7332 2 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-27 08:31:34
412858 0912995*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 3709 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 08:27:33
412857 0374476*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
200,000 đ id 5954 1 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 08:26:50
412855 a076_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 08:23:21
412854 0915740*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7535 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 08:23:08
412853 8485514*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 08:22:52
412852 0376125*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 08:21:59
412851 0971710*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 3357 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 08:21:46
412850 0969229*** 150,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 08:21:35
412849 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
180,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 08:21:07
412848 0898980*** 1,000,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 6449 1 Đang ưu tiên 2021-01-27 08:18:21
412847 0858651*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 6449 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 08:15:14
412846 0973686*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
500,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 08:14:34
412845 0932730*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
50,000 đ id 5603 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 08:14:01
412844 0973686*** 60,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
50,000 đ id 6449 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 08:13:58
412843 0938473*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7798 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 08:10:10
412842 0965479*** 500,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
500,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 08:03:38
412838 0901695*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7798 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 07:57:59
412837 0976243*** 550,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
550,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 550,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 07:57:57
412836 0915962*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 4161 1 Đang ưu tiên 2021-01-27 07:56:38
412835 0965237*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 07:56:21
412834 0939257*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
200,000 đ id 6670 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 07:54:26
412833 0986590*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 07:54:24
412831 0369970*** 500,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
500,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 07:48:44
412830 0812133*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 3077 4 Đang ưu tiên 2021-01-27 07:48:04
412829 0357951*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3077 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 07:47:16
412825 0986465*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7547 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 07:45:36
412823 0908755*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4102 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 07:44:46
412822 0367116*** 30,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
30,000 đ id 1007 4 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 07:44:14
412821 0986827*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2865 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 07:43:52
412820 0947472*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 07:43:40
412819 0948487*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 07:43:06
412818 0947475*** 700,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 5769 11 Đã nạp thêm 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 07:42:21
412816 0941237*** 700,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5769 11 Đang ưu tiên 2021-01-27 07:40:48
412815 0982970*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 2865 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 07:40:42
412814 0947478*** 700,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 11 Đang ưu tiên 2021-01-27 07:39:53
412813 0858651*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 6449 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 07:39:42
412812 0338043*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 07:39:02
412811 0948180*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 5769 11 Đang ưu tiên 2021-01-27 07:38:57
412809 0905467*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 1145 2 Đang ưu tiên 2021-01-27 07:37:50
412805 0948483*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 11 Đang ưu tiên 2021-01-27 07:37:20
412804 0356228*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6026 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 07:36:18
412803 0948487*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5769 11 Đang ưu tiên 2021-01-27 07:34:35
412802 0338856*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1021 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 07:29:43
412801 0399823*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2865 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 07:28:36
412800 0345988*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2865 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 07:26:38
412799 0822221*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 07:26:30
412798 0969187*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7332 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 07:26:09
412797 0988808*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 2865 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 07:26:00
412796 0917694*** 100,000 đ MyVina
Min MG: 20,000
60,000 đ id 4732 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 07:25:54
412795 0917694*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 4732 1 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-27 07:21:47
412794 0387212*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 7578 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 07:21:16
412793 0858651*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 6449 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 07:20:44
412792 0943767*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 2468 11 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 07:17:38
412788 0898980*** 3,000,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 6449 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-27 07:13:18
412787 0917694*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4732 2 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-27 07:10:43
412786 0383219*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
250,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 07:10:17
412785 0339971*** 720,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
720,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 720,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 07:09:21
412784 n038_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
170,000 đ id 4732 1 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 07:03:33
412783 0383219*** 250,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
0 đ id 6449 2 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-27 07:02:09
412782 0393426*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 07:02:07
412781 0362901*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7578 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 07:01:52
412780 0985055*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4732 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 06:59:41
412779 0986997*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2468 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 06:56:34
412778 0329821*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
120,000 đ id 2468 2 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 06:53:56
412777 0985086*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 7216 1 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 06:40:40
412776 b650_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
180,000 đ id 5954 1 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 06:22:39
412775 0974958*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3084 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 05:43:02
412774 0969195*** 180,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
180,000 đ id 2598 2 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 01:33:34
412773 0982295*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 2598 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 01:32:45
412772 0867855*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 2598 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-27 01:31:49
412771 0343524*** 10,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
10,000 đ id 3818 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 23:53:04
412770 0343452*** 10,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 3818 5 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-26 23:41:39
412769 0343474*** 10,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
10,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 23:39:16
412768 0911463*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7474 7 Đang ưu tiên 2021-01-26 23:33:49
412767 0916017*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 7474 8 Đang ưu tiên 2021-01-26 23:31:11
412766 0917133*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7810 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 23:30:53
412765 0915977*** 450,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7474 8 Đang ưu tiên 2021-01-26 23:30:28
412764 0889680*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 23:16:15
412763 0832869*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 12 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 23:15:37
412762 0889435*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 23:14:45
412761 0889592*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 23:14:19
412760 0889735*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 23:13:44
412759 0832493*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 23:13:10
412758 0889926*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 23:12:39
412757 0832753*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 23:12:10
412756 0832604*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 23:11:42
412755 0832913*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 23:10:40
412754 0889614*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 23:09:39
412753 0889975*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 23:08:23
412752 0832901*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 23:07:48
412751 0985055*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
200,000 đ id 4732 1 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 23:07:38
412750 0832674*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 23:07:14
412749 0832603*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 23:06:44
412748 0832486*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 23:06:09
412747 0985055*** 300,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
300,000 đ id 4732 2 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 23:06:00
412746 0374795*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5875 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:58:00
412745 0832551*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:54:05
412744 0888761*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:53:17
412743 0889403*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:52:37
412742 0983241*** 1,000,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
1,000,000 đ id 6623 1 Đã nạp đủ tiền 1,000,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:52:16
412741 0889322*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
120,000 đ id 7786 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 22:48:12
412740 0889503*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:47:18
412739 0832624*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:46:46
412738 0889164*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:46:05
412737 0832493*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:45:05
412736 0967146*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6054 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:44:56
412735 0889641*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:44:34
412734 0832524*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:43:45
412733 0832572*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:42:51
412732 0832783*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:42:18
412731 0888760*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:40:49
412730 0889334*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:40:11
412729 0859429*** 10,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
10,000 đ id 6449 11 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:39:34
412728 0832608*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:39:31
412727 0832618*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:38:59
412726 0832634*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:37:52
412725 0823882*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7786 10 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-26 22:37:10
412724 0948170*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:36:38
412723 0829924*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:36:08
412722 0948241*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:34:58
412721 0829558*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:34:17
412720 0829684*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7786 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 22:33:49
412719 0829647*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:33:17
412718 0813926*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:32:17
412717 0949167*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:31:08
412716 0813924*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:30:37
412715 0813919*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:30:02
412714 0918665*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:29:21
412713 0857781*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:28:54
412712 0813915*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:28:52
412711 0813915*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:28:14
412710 0813912*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:27:04
412709 0813910*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:26:35
412708 0914951*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 22:26:07
412707 0838782*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:25:54
412706 0813904*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:25:51
412705 0886717*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:25:24
412704 0914869*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:24:56
412703 0985055*** 520,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 4732 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 22:24:29
412702 0813903*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:24:22
412701 0813900*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:23:49
412700 0918222*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:23:25
412699 0813896*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:22:43
412698 0813895*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:22:12
412697 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 22:21:55
412696 0813891*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:21:27
412695 0914951*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 22:21:25
412694 0813890*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:20:19
412693 0813885*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:19:34
412692 0819028*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 11 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:19:18
412691 0813884*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:18:39
412690 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 22:18:29
412689 0985055*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
190,000 đ id 4732 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 22:18:21
412688 0813884*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:17:44
412687 0942082*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 11 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:16:42
412686 0367040*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4944 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:15:21
412685 0366653*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4944 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:14:02
412684 0813884*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:12:04
412683 0813882*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
130,000 đ id 7786 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 22:11:32
412682 0914951*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 22:11:09
412681 0914951*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 22:11:07
412680 0813872*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:10:08
412679 0813870*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:09:24
412678 0813869*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:08:32
412677 0914951*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 5429 5 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:08:13
412676 0813863*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:07:55
412675 0859429*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 11 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:07:35
412674 0913450*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 22:07:29
412673 0813859*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:07:12
412672 0947805*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 22:07:04
412671 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 22:07:02
412670 0813845*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:06:27
412669 0813841*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:05:54
412668 0813840*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:05:05
412667 0813840*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:04:15
412666 a076_gf*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
220,000 đ id 4944 2 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:03:59
412665 0813837*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:02:49
412664 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
160,000 đ id 4944 4 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:02:35
412663 0983148*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3861 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:02:22
412662 0813836*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:02:05
412661 0829047*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 6449 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 22:02:00
412660 a076_gf*** 90,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
90,000 đ id 4944 2 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:01:28
412659 0813834*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:00:39
412658 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
180,000 đ id 4944 4 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 22:00:17
412657 0813833*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 21:59:39
412656 0813829*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 21:59:00
412655 0823017*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 6449 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 21:58:57
412654 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
180,000 đ id 4944 4 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 21:58:48
412653 0824904*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 6449 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 21:58:25
412652 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 21:57:35
412651 0823024*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 6449 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 21:57:32
412650 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 4944 2 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 21:57:14
412649 a076_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4944 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 21:56:01
412648 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 4944 2 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 21:55:38
412647 0813834*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7880 0 2021-01-26 21:49:30
412646 0813833*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7880 0 2021-01-26 21:48:33
412645 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 21:42:06
412644 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 21:41:22
412643 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 21:41:20
412642 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 21:40:35
412641 0913450*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5429 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 21:39:59
412640 0813829*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7786 0 2021-01-26 21:39:58
412639 0813828*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 21:38:43
412638 0367116*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 21:37:41
412637 0813826*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 21:36:21
412635 0914508*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 3003 0 2021-01-26 21:15:58
412634 0977588*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 1007 0 2021-01-26 21:13:38
412633 0977588*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 1007 0 2021-01-26 21:13:20
412632 0347980*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7332 0 2021-01-26 21:05:55
412631 0914508*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 3003 0 2021-01-26 21:05:29
412630 0983241*** 1,000,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 6623 0 2021-01-26 21:05:19
412629 0358368*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7567 0 2021-01-26 21:05:01
412628 0358368*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 7567 0 2021-01-26 21:04:49
412627 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 0 2021-01-26 21:04:20
412626 0835176*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3003 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 21:04:00
412625 0977588*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 1007 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 21:03:32
412624 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 5429 5 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 21:03:22
412623 0914228*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 5429 5 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 21:02:46
412622 0918134*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 21:02:12
412621 0839031*** 400,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 1040 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 21:01:56
412620 0942120*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 21:01:25
412619 0942120*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 5429 5 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 21:01:06
412618 0919570*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 21:00:23
412617 0919570*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 5429 5 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 21:00:05
412616 0914951*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5429 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:59:11
412615 0914869*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
0 đ id 7446 0 2021-01-26 20:58:44
412614 0886717*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
0 đ id 7446 0 2021-01-26 20:58:44
412613 0838782*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
0 đ id 7446 0 2021-01-26 20:58:44
412612 0857781*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
0 đ id 7446 0 2021-01-26 20:58:44
412611 0918665*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
0 đ id 7446 0 2021-01-26 20:58:43
412610 0949551*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:58:43
412609 0839111*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
40,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:58:43
412608 0915330*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
30,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 30,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:58:43
412607 0912052*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
30,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 30,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:58:43
412606 0848864*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
40,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:58:43
412605 0858602*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:58:43
412604 0913409*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:58:43
412603 0941651*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
70,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 70,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:58:43
412602 0913471*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
40,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:58:43
412601 0888569*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:58:43
412600 0844777*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
70,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 70,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:58:43
412599 0816603*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
40,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:58:43
412598 0826666*** 110,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
70,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 70,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:58:43
412597 0348385*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:56:53
412595 0911911*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:38
412594 0888666*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
70,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 70,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:37
412593 0946081*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
50,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:37
412592 0911364*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:37
412591 0853333*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:37
412590 0915600*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:37
412589 0946421*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:37
412588 0886555*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:37
412587 0946241*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
50,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:37
412586 0941341*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
0 đ id 7446 4 Đang ưu tiên 2021-01-26 20:54:37
412585 0919831*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
10,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 10,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:37
412584 0918222*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
0 đ id 7446 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 20:54:37
412583 0838551*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:37
412582 0838021*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
40,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:36
412581 0818661*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
40,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:36
412580 0816108*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:36
412579 0913100*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
40,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:36
412578 0916597*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:36
412577 0917211*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
50,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:36
412576 0842222*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
50,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:36
412575 0949222*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:36
412574 0886470*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:36
412573 0918641*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:36
412572 0886888*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
50,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:36
412571 0948000*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
50,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:36
412570 0945761*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:36
412569 0943139*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
50,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:35
412568 0941488*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:35
412567 0919381*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:35
412566 0919335*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:35
412565 0914160*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:35
412564 0911371*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
0 đ id 7446 4 Đang ưu tiên 2021-01-26 20:54:35
412563 0911311*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
80,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 80,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:35
412562 0886888*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:35
412561 0886888*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:35
412560 0886888*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
50,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:35
412559 0886371*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
50,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:35
412558 0858021*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:35
412557 0845686*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:35
412556 0829101*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
50,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:34
412555 0826909*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:34
412554 0825909*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:34
412553 0822909*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:34
412552 0949341*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
70,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 70,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:34
412551 0813011*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:34
412550 0943381*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:34
412549 0949359*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:34
412548 0941305*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:34
412547 0911151*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
50,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:34
412546 0826101*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:34
412545 0818186*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
40,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:34
412544 0944531*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
90,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 90,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:33
412543 0834791*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
40,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:33
412542 0911732*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
0 đ id 7446 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 20:54:33
412541 0946504*** 90,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:33
412540 0812061*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
50,000 đ id 7446 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:54:33
412539 0943731*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5841 6 Đang ưu tiên 2021-01-26 20:46:41
412538 0913424*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
500,000 đ id 1040 4 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:46:07
412537 0839031*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 1040 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 20:45:37
412536 0824829*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7542 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 20:41:41
412535 0972846*** 80,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
80,000 đ id 4542 2 Đã nạp đủ tiền 80,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:37:59
412534 0987225*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1477 10 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:37:42
412533 0972846*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4542 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:37:09
412531 0987225*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 1477 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:32:41
412530 h004_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 6581 0 2021-01-26 20:29:10
412529 h004_gf*** 230,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 6581 0 2021-01-26 20:28:30
412528 0949167*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7446 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 20:25:57
412527 0819111*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:25:30
412526 0858555*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:24:54
412525 0949144*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:24:21
412524 0843656*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
120,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:23:45
412523 0918531*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
120,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:22:22
412522 0832905*** 400,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
120,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:21:49
412521 0833447*** 400,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
120,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:21:18
412520 0911486*** 530,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
120,000 đ id 7446 4 Đã nạp thêm 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:19:54
412519 0384640*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2034 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:19:14
412517 0944470*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3709 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:14:39
412515 0825966*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7786 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:09:55
412514 0796816*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7647 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:08:39
412513 0911732*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
100,000 đ id 7446 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:04:34
412512 0961807*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 7798 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 20:01:28
412511 0918841*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
200,000 đ id 3329 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 19:54:17
412510 0389597*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1021 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 19:46:20
412509 0857343*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
120,000 đ id 7547 11 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 19:43:54
412508 0988808*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2865 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 19:40:14
412507 0327030*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7332 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 19:37:20
412506 0355418*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5954 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 19:22:47
412505 0975842*** 60,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
60,000 đ id 1007 2 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 19:21:07
412504 0348440*** 90,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
90,000 đ id 1007 2 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 19:17:42
412503 0944013*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7659 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 19:13:43
412501 0982230*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 6581 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 19:05:00
412500 0366360*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5057 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 18:57:32
412499 0382305*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 1040 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 18:56:04
412498 0865781*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 3077 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 18:55:13
412496 0866058*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3077 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 18:47:01
412495 0866058*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 3077 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 18:46:29
412494 0398404*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
50,000 đ id 6129 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 18:46:28
412493 0847399*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6456 11 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 18:46:25
412492 0967873*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 6129 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 18:45:33
412491 0374819*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 5821 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 18:44:12
412490 0984045*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 5821 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 18:42:55
412489 0858211*** 30,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
30,000 đ id 7591 10 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 18:38:26
412488 0834118*** 110,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
110,000 đ id 6456 11 Đã nạp đủ tiền 110,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 18:27:01
412485 0859708*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7404 11 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 18:25:09
412484 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 18:20:24
412483 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 18:19:41
412482 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 18:18:11
412481 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 18:17:06
412479 0862938*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 3202 8 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 18:12:37
412478 0355723*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 6129 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 18:06:34
412477 0983629*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7332 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 18:05:31
412476 0337101*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 6129 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 18:05:09
412475 0862362*** 90,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
90,000 đ id 6074 3 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 18:04:39
412474 0978265*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7332 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 18:04:36
412473 0336170*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3861 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 17:58:47
412468 0328780*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7332 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 17:55:48
412467 0919827*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7647 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 17:52:06
412466 0906529*** 400,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 3861 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 17:48:54
412465 0363900*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6628 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 17:33:58
412464 0946545*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7647 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 17:33:19
412463 0919827*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7647 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 17:31:24
412462 0973817*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3162 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 17:31:10
412461 0964102*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 5816 2 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 17:31:02
412460 0965125*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3459 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 17:29:24
412459 0369088*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5050 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 17:17:09
412453 0383102*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6623 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 17:00:48
412452 0978232*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7764 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 17:00:09
412451 0961576*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7567 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 16:48:28
412450 0378258*** 140,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
140,000 đ id 3202 3 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 16:47:58
412449 0961576*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7567 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 16:47:49
412448 0398995*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6456 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 16:46:54
412447 0374929*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2865 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 16:44:27
412441 0825966*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7786 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 16:39:44
412440 0938950*** 500,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
500,000 đ id 5046 4 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 16:28:31
412439 0919612*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 4604 4 Đang ưu tiên 2021-01-26 16:23:20
412438 0976508*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 6129 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 16:22:24
412437 0359143*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 16:20:42
412436 0399472*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1044 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 16:18:44
412435 0938950*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5046 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 16:16:45
412434 0344780*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5050 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 16:12:05
412430 a076_35*** 70,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
70,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 15:43:53
412429 a076_35*** 80,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
80,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 80,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 15:40:35
412428 0988518*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3861 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 15:40:12
412427 0902788*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3861 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 15:39:50
412426 a076_35*** 40,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
40,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 15:38:45
412425 a076_gm*** 40,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
40,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 15:38:04
412424 0793438*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5850 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 15:38:01
412423 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
180,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 15:37:14
412422 0917487*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6456 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 15:36:40
412421 a076_gm*** 70,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
70,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 15:36:23
412420 a076_35*** 40,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
40,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 15:31:55
412419 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 15:31:07
412418 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 15:30:19
412417 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 15:29:39
412416 a076_35*** 40,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
40,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 15:27:48
412415 0917487*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 15:26:14
412414 0383928*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5050 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 15:19:08
412413 0384007*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6623 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 15:13:42
412412 0986582*** 10,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
10,000 đ id 2598 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 15:04:58
412408 v211_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
170,000 đ id 2865 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 14:53:56
412407 0399147*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5155 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 14:53:20
412406 0346504*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2865 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 14:51:51
412405 0375557*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2865 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 14:51:10
412404 0914951*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 14:50:21
412403 0987832*** 500,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 1007 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 14:50:06
412402 0962320*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7216 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 14:47:45
412400 0825115*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 11 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 14:45:36
412399 0976682*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 3861 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 14:45:12
412398 0919719*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 14:45:12
412395 0948488*** 700,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
500,000 đ id 5769 12 Đã nạp thêm 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 14:40:52
412394 0378512*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2865 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 14:36:57
412393 0942083*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 6449 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 14:36:18
412392 0356995*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 1007 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 14:36:09
412391 0938970*** 250,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
250,000 đ id 5046 4 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 14:34:19
412390 0377448*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7764 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 14:34:05
412389 0942083*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 14:34:03
412388 a076_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
220,000 đ id 7866 2 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 14:28:54
412387 0963190*** 600,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
600,000 đ id 2598 2 Đã nạp đủ tiền 600,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 14:26:57
412386 0968763*** 10,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
10,000 đ id 2598 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 14:25:02
412385 0973092*** 1,440,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
1,440,000 đ id 2598 2 Đã nạp đủ tiền 1,440,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 14:18:55
412384 0979875*** 1,440,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
1,440,000 đ id 2598 2 Đã nạp đủ tiền 1,440,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 14:18:25
412383 0972325*** 1,440,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
1,440,000 đ id 2598 2 Đã nạp đủ tiền 1,440,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 14:17:47
412378 0948492*** 700,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
700,000 đ id 5769 12 Đã nạp đủ tiền 700,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 14:16:21
412377 0947475*** 700,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
90,000 đ id 5769 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 14:15:54
412376 0947476*** 700,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
700,000 đ id 5769 12 Đã nạp đủ tiền 700,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 14:15:25
412375 0947471*** 700,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
600,000 đ id 5769 12 Đã nạp thêm 600,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 14:15:09
412374 0947472*** 700,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
700,000 đ id 5769 11 Đã nạp đủ tiền 700,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 14:14:51
412373 0947478*** 700,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
90,000 đ id 5769 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 14:14:34
412372 0947478*** 700,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
700,000 đ id 5769 12 Đã nạp đủ tiền 700,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 14:14:03
412371 0388112*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7826 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 14:13:40
412370 0941237*** 700,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
120,000 đ id 5769 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 14:13:36
412369 0948483*** 700,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
600,000 đ id 5769 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 14:13:05
412368 0948487*** 700,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
700,000 đ id 5769 11 Đã nạp đủ tiền 700,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 14:12:42
412367 0948487*** 700,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
700,000 đ id 5769 12 Đã nạp đủ tiền 700,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 14:12:25
412366 0948487*** 700,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
700,000 đ id 5769 12 Đã nạp đủ tiền 700,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 14:12:10
412365 0948487*** 700,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
500,000 đ id 5769 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 14:11:51
412364 0948487*** 700,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
600,000 đ id 5769 12 Đã nạp thêm 600,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 14:11:27
412363 0948485*** 700,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
700,000 đ id 5769 12 Đã nạp đủ tiền 700,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 14:11:11
412362 0948114*** 700,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
600,000 đ id 5769 12 Đã nạp thêm 600,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 14:10:48
412361 0988049*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7798 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 14:10:33
412359 0948180*** 700,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 5769 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 14:10:19
412358 0968925*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7798 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 14:09:42
412357 0386780*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7798 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 14:09:19
412356 0972508*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7332 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 14:07:53
412355 0963830*** 1,440,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
1,440,000 đ id 2598 2 Đã nạp đủ tiền 1,440,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 14:07:16
412354 0972508*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 7332 3 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-26 14:06:43
412352 0913450*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 14:02:11
412351 0825373*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7542 3 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 13:58:26
412350 0398886*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 300,000
300,000 đ id 7827 3 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 13:57:06
412349 a076_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
200,000 đ id 7827 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 13:54:28
412348 0347669*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 13:54:08
412347 0333719*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 13:53:35
412346 0973029*** 550,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
550,000 đ id 2598 4 Đã nạp đủ tiền 550,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 13:51:18
412345 0968662*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5155 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 13:51:06
412344 0907396*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 7798 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 13:50:15
412341 0388588*** 80,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
80,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 80,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 13:11:29
412340 a076_gm*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
250,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 13:10:38
412336 0385351*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7216 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 13:04:48
412335 0915253*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7332 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 13:03:17
412334 0348890*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7332 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 12:45:45
412333 0328945*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 1028 2 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 12:32:18
412332 0395330*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 1028 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 12:31:36
412331 0983364*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2034 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 12:28:06
412330 0918074*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1028 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 12:27:30
412329 0393953*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7764 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 12:24:37
412328 ‭0978*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 2034 3 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-26 12:21:47
412327 ‭0978*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 2034 3 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-26 12:20:49
412326 0948892*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 12:18:19
412325 0919172*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 12:17:41
412324 0979324*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3861 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 12:13:33
412323 0905585*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7810 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 12:07:37
412322 0385705*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6054 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 12:07:14
412321 0886475*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7535 11 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 12:03:50
412319 0389505*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 12:00:29
412318 0829340*** 270,000 đ MyVina
Min MG: 20,000
70,000 đ id 7542 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 12:00:15
412317 0375699*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1021 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 11:53:38
412312 0825757*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5057 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 11:35:51
412311 0982370*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 11:33:52
412309 0964085*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 6074 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 11:25:12
412308 0948892*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 6449 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 11:23:43
412307 0829340*** 270,000 đ MyVina
Min MG: 20,000
0 đ id 7542 0 2021-01-26 11:20:54
412305 0914951*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 11:18:33
412304 0393314*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2389 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 11:16:39
412303 0393314*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2389 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 11:16:21
412302 0827187*** 240,000 đ MyVina
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7542 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 11:14:42
412301 0978792*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 7216 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 11:14:33
412300 0824829*** 240,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 7542 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 11:13:21
412299 0824829*** 240,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 7542 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 11:12:48
412298 0973559*** 10,000 đ MyVina
Min MG: 20,000
0 đ id 7542 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 11:11:29
412294 0964085*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 6074 0 2021-01-26 10:56:21
412293 0944507*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3681 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 10:54:58
412292 0918295*** 60,000 đ MyVina
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7798 5 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 10:54:21
412290 0918295*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7798 5 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 10:53:45
412289 0824829*** 340,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7542 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 10:50:41
412287 0944507*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 3681 5 Đang ưu tiên 2021-01-26 10:49:40
412285 0827187*** 240,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7542 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 10:44:43
412282 0933491*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
20,000 đ id 5603 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 10:35:47
412281 0778119*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6368 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 10:35:28
412280 0386772*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
120,000 đ id 3790 5 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 10:31:33
412278 0944187*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5954 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 10:19:09
412277 0983832*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2541 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 10:16:39
412276 0911389*** 70,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
70,000 đ id 4580 4 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 10:10:55
412275 0369350*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2865 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 10:07:25
412274 0333510*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2865 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 10:07:00
412272 0948892*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 6449 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 10:01:45
412270 0962613*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1021 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 09:55:35
412269 0368793*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 2865 5 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 09:54:00
412268 0911389*** 60,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
60,000 đ id 4580 4 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 09:53:42
412266 0976226*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3077 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 09:48:33
412265 0858783*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6623 11 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 09:44:56
412264 0976226*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 3077 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 09:39:10
412263 0336254*** 70,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
70,000 đ id 3818 4 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 09:35:48
412262 0948197*** 60,000 đ MyVina
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7798 5 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 09:32:11
412261 0852686*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3709 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 09:31:56
412260 0948197*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7798 5 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 09:31:52
412259 0362708*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7216 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 09:28:19
412258 0979739*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6524 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 09:25:52
412257 0353093*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7216 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 09:24:09
412253 0988839*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
250,000 đ id 5046 4 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 09:15:28
412252 0889343*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 6456 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 09:15:26
412251 0359995*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
120,000 đ id 2468 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 09:13:10
412250 0889343*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 09:12:28
412249 0981107*** 150,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 5 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 09:09:11
412248 0974227*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2865 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 09:08:19
412247 0789510*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 3861 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 09:06:28
412246 0353526*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 09:03:58
412245 0376595*** 270,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
270,000 đ id 6449 5 Đã nạp đủ tiền 270,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 09:03:32
412244 0914951*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 09:00:59
412243 0345506*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5954 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 09:00:04
412242 0868516*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 08:55:59
412241 0913050*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 08:55:34
412240 0913450*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 08:54:25
412239 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 08:54:05
412238 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 08:53:40
412237 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 08:53:23
412236 0913450*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 08:52:01
412235 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 08:51:44
412234 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 08:51:26
412233 0974243*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7645 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 08:51:22
412229 0378023*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7547 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 08:42:54
412228 0778034*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
20,000 đ id 5603 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 08:38:59
412227 0846546*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 11 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 08:36:58
412226 0329745*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3709 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 08:35:25
412224 0329745*** 250,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
250,000 đ id 3709 6 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 08:34:55
412223 0329745*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 3709 6 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-26 08:31:04
412222 0332796*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 2899 5 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 08:28:09
412221 0989166*** 1,000,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
1,000,000 đ id 5821 6 Đã nạp đủ tiền 1,000,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 08:20:16
412220 0989166*** 1,000,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 5821 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 08:18:35
412219 0963242*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
300,000 đ id 1007 5 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 08:18:26
412217 0972729*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5046 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 08:17:16
412216 0364467*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 3162 5 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-26 08:17:05
412215 0378023*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 7547 3 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-26 08:07:06
412214 0378023*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 7547 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 08:06:43
412213 0367001*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5155 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 08:00:21
412212 0948889*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 4102 7 Đang ưu tiên 2021-01-26 08:00:02
412211 0986502*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 7664 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 07:58:13
412207 0856622*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7332 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 07:49:13
412206 0964024*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 200,000
100,000 đ id 5603 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 07:48:13
412205 0961482*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 07:46:29
412204 0326041*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 07:45:37
412203 0862505*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 7332 4 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-26 07:45:04
412202 0976226*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 3077 3 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-26 07:41:45
412201 097 62*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 3077 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 07:40:27
412200 0913450*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 07:39:07
412199 0338129*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 7332 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 07:39:02
412198 0386354*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7216 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 07:38:43
412197 0913450*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-26 07:38:41
412196 0963859*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6456 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 07:31:58
412195 0868443*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
500,000 đ id 7664 4 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 07:25:31
412194 0363039*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 07:24:25
412193 0865204*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5155 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 07:23:56
412192 0943306*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7647 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 07:22:43
412191 0963164*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 200,000
200,000 đ id 5155 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 07:18:40
412190 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4854 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 07:17:44
412189 0961775*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3709 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 07:03:45
412188 0988444*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3709 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 07:02:59
412184 0372691*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3861 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 06:56:28
412183 0972664*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5072 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 06:28:28
412182 0986432*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7826 3 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 02:42:21
412181 0355553*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4944 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 02:38:38
412180 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
180,000 đ id 4944 2 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 02:35:28
412179 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
180,000 đ id 4944 5 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 02:34:39
412178 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 4944 2 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 02:33:51
412177 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
180,000 đ id 4944 5 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 02:33:14
412176 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
180,000 đ id 4944 5 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-26 02:32:33
412175 0978953*** 60,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 7790 0 2021-01-26 00:34:33
412174 0814129*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 2598 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 23:28:42
412173 0814129*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 2598 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 23:28:17
412172 0814129*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 2598 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 23:27:56
412171 0814128*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 2598 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 23:27:35
412170 0814128*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 2598 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 23:27:14
412169 0848001*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 2598 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 23:26:46
412168 0909154*** 230,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
230,000 đ id 3329 4 Đã nạp đủ tiền 230,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 23:22:40
412167 0848001*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 2598 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 23:15:45
412166 0848001*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 2598 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 23:11:15
412165 0946447*** 350,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 2598 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 23:08:50
412164 0913201*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 2598 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 23:08:27
412163 0856875*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 2598 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 23:07:52
412162 0848001*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 2598 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 23:04:37
412161 0364528*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 5816 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 22:40:50
412160 0399482*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5816 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 22:17:00
412159 0916599*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7434 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 22:15:33
412158 0354315*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5954 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 22:13:05
412157 0399880*** 320,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
320,000 đ id 7434 3 Đã nạp đủ tiền 320,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 22:12:45
412156 0933535*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 1167 2 Đang ưu tiên 2021-01-25 22:12:07
412155 0822277*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7434 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 22:12:01
412154 0916099*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7434 3 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 22:11:31
412153 0919998*** 160,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7434 2 Đang ưu tiên 2021-01-25 22:11:00
412152 0889017*** 2,000,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7434 2 Đang ưu tiên 2021-01-25 22:10:31
412151 0333545*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1167 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 22:06:45
412148 0343392*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1167 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 22:03:21
412147 0359591*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1167 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 22:00:01
412146 0985162*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 5816 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 21:39:35
412145 0793334*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7438 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 21:29:13
412143 0965966*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 21:11:11
412142 0862507*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
110,000 đ id 5954 4 Đã nạp đủ tiền 110,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 21:05:16
412141 0329917*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2389 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 20:50:49
412139 0974698*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 20:44:49
412138 0962902*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 20:43:41
412137 0329529*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 20:43:06
412136 0989102*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 20:39:07
412135 0345395*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1008 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 20:33:16
412134 0982605*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1044 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 20:30:38
412131 0865258*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1044 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 20:28:31
412130 0982605*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1044 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 20:26:39
412127 0979038*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5954 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 20:23:50
412126 0384145*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7438 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 20:22:04
412125 0967019*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
200,000 đ id 7438 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 20:21:37
412124 0914228*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 20:20:07
412123 0931640*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5954 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 20:20:01
412122 0962113*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3861 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 20:19:43
412121 0918134*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 20:19:22
412120 0942120*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 20:18:45
412119 0942120*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 20:18:23
412118 0931640*** 100,000 đ MobiKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5954 0 2021-01-25 20:17:47
412117 0915046*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 20:13:35
412116 0344326*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 20:13:00
412115 0962113*** 250,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
250,000 đ id 3861 2 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 20:09:27
412114 0374424*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5050 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 20:04:20
412113 0988444*** 250,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
250,000 đ id 3709 8 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 20:02:44
412112 0968027*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1021 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 20:02:26
412111 0915046*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 19:58:10
412110 0908274*** 250,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7404 4 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 19:57:59
412109 0918067*** 180,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 19:57:14
412108 0779803*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7404 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 19:56:52
412107 0905103*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7463 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 19:56:35
412106 0946594*** 260,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
250,000 đ id 6449 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 19:56:13
412105 0919315*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
170,000 đ id 6449 8 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 19:55:21
412104 0913157*** 180,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 19:54:32
412103 0913157*** 180,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 6449 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 19:54:07
412102 0784404*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6485 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 19:54:02
412101 0784404*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6485 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 19:53:43
412100 0919770*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 19:50:35
412099 0988083*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 19:49:30
412098 0372230*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 19:47:25
412097 0812908*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 8 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 19:46:01
412096 0352057*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 19:45:25
412095 0792019*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6524 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 19:44:53
412094 0942083*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 19:43:54
412093 0986326*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
120,000 đ id 3884 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 19:42:48
412092 0962064*** 240,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
240,000 đ id 3884 3 Đã nạp đủ tiền 240,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 19:42:18
412091 0962113*** 250,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 3861 2 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-25 19:41:12
412090 0868073*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6524 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 19:40:32
412089 0912089*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 2034 7 Đang ưu tiên 2021-01-25 19:33:35
412088 0982548*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
60,000 đ id 4580 3 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 19:33:34
412086 0981748*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2034 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 19:31:30
412085 0977447*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7216 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 19:23:36
412081 0365828*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5954 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 19:21:47
412079 0337228*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6061 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 19:17:46
412077 0988258*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 7866 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 19:17:27
412076 0919570*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 19:17:00
412075 0919570*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 19:16:41
412074 0838988*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7810 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 19:14:45
412072 0914951*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 19:12:47
412071 0914951*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 19:12:28
412070 0914951*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 19:12:11
412068 0969419*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
250,000 đ id 5046 2 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 18:51:31
412067 0987260*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1007 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 18:48:01
412066 0347339*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2034 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 18:37:33
412065 0914951*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 18:35:02
412064 0914951*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5429 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 18:34:43
412063 0914951*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 5429 4 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 18:34:24
412061 0913050*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 18:32:41
412059 0913050*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 5429 4 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 18:32:20
412057 0963985*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
150,000 đ id 3202 5 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 18:30:41
412056 0822009*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
70,000 đ id 4161 5 Đã nạp thêm 70,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 18:27:31
412055 0327211*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1044 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 18:26:55
412054 0359517*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
200,000 đ id 3202 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 18:16:35
412053 0988982*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7796 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 18:14:33
412052 0988982*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7796 7 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-25 18:13:01
412051 0378743*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3162 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 18:12:33
412050 0338608*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5816 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 18:09:40
412049 0364529*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1040 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 18:04:48
412048 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
180,000 đ id 4944 5 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 18:02:29
412047 0349759*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1477 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 18:01:44
412046 0886771*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5179 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 17:49:47
412044 0982379*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 6129 5 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-25 17:46:53
412043 0765814*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
100,000 đ id 1143 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 17:44:38
412042 0913450*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 17:40:48
412041 0989269*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1007 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 17:40:10
412040 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5429 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 17:39:57
412039 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 5429 4 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 17:39:34
412038 0913450*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 17:38:55
412037 0913450*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 17:38:21
412036 0913450*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 17:37:59
412035 0913450*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 17:37:35
412034 0913450*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 17:37:11
412033 0914228*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 17:36:00
412032 0902910*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6485 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 17:35:44
412030 0914228*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5429 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 17:35:42
412029 0914228*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 5429 4 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 17:35:22
412028 0918134*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 5429 4 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 17:34:25
412027 0865830*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5155 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 17:34:06
412026 0988851*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3202 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 17:33:58
412025 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 17:33:39
412024 0918134*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 17:33:33
412023 0352347*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3861 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 17:30:24
412022 0393110*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3861 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 17:29:24
412021 0971091*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 17:24:53
412020 0971091*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 17:24:31
412019 0345655*** 40,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 17:23:47
412018 0387436*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 17:23:18
412017 0982379*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6129 3 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-25 17:22:35
412016 0825373*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7542 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 17:22:22
412015 0824829*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7542 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 17:22:01
412014 0829340*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7542 4 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 17:21:37
412013 0886771*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
200,000 đ id 5179 12 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 17:20:30
412012 0867564*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 17:13:25
412011 0345655*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 17:13:16
412010 0989999*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 7866 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 17:12:48
412009 0985088*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
50,000 đ id 6129 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 17:12:09
412008 0972331*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
50,000 đ id 6074 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 17:11:03
412006 0784864*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 17:06:22
412005 0942120*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 17:05:50
412004 0936458*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 17:05:28
412003 0942120*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 17:05:28
412002 0942120*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5429 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 17:05:09
412001 0363235*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6054 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 17:01:07
411999 0345868*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5050 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 16:57:22
411997 0337711*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
300,000 đ id 3812 3 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 16:51:30
411996 0966378*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
500,000 đ id 3812 3 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 16:50:59
411995 0942120*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 5429 4 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 16:48:23
411994 0988100*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 16:48:22
411993 0919570*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 16:47:23
411992 0919570*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5429 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 16:47:06
411991 0919570*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 5429 4 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 16:46:48
411989 0919570*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 16:46:27
411988 0914951*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 16:45:42
411987 0914951*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 16:45:06
411986 0914951*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 16:44:42
411985 0947061*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
500,000 đ id 7810 9 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 16:43:59
411984 0914951*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 16:43:52
411983 0913050*** 90,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 16:43:00
411982 0984917*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3861 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 16:39:58
411981 0974506*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3812 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 16:39:47
411980 0972941*** 400,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
400,000 đ id 3812 3 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 16:39:01
411979 0919388*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5179 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 16:37:08
411978 0353734*** 40,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6456 2 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 16:37:02
411977 0886771*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
200,000 đ id 5179 12 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 16:32:44
411976 0932302*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 6449 2 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-25 16:32:24
411975 0934279*** 250,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
250,000 đ id 7816 3 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 16:27:44
411974 a076_gf*** 70,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
70,000 đ id 3790 3 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 16:16:27
411973 0366588*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5821 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 16:10:00
411972 0366588*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5821 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 16:09:37
411970 0857435*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6315 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 16:08:18
411968 a076_gf*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
250,000 đ id 3790 3 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 16:07:45
411967 0366588*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 5821 3 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-25 16:06:58
411966 0366588*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 5821 3 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-25 16:06:34
411965 0352498*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6026 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 16:04:51
411964 0353622*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 3861 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 16:03:17
411959 0862624*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3861 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 15:59:58
411958 0862624*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
130,000 đ id 3861 3 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 15:59:20
411957 0338787*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3861 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 15:58:45
411940 0982919*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 7216 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 15:51:36
411935 0866730*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 15:40:41
411934 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
180,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 15:39:09
411933 a076_gm*** 70,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
70,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 15:35:20
411932 a076_gf*** 120,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
120,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 15:34:47
411931 0975788*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7826 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 15:34:18
411928 0866730*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 15:26:03
411927 0347481*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4854 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 15:24:58
411926 0353466*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 15:24:28
411925 0886584*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7836 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 15:23:31
411924 0392177*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5050 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 15:22:54
411923 0366528*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
120,000 đ id 5821 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 15:20:37
411921 0799009*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
300,000 đ id 5821 5 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 15:19:25
411920 0369715*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 15:18:21
411914 0982295*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
200,000 đ id 6026 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 15:11:33
411913 0865821*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3329 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 15:10:25
411912 0333396*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 15:10:04
411911 0796842*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5954 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 15:09:28
411910 0369715*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 15:09:18
411909 0385990*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5050 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 15:08:33
411908 0989776*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5954 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 15:08:18
411907 0392177*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5050 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 15:06:59
411906 0918954*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 1028 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 15:01:56
411905 0707185*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
100,000 đ id 1028 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 15:00:11
411904 0919541*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1021 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 14:59:46
411903 0918954*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 1028 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 14:56:47
411899 0328330*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7664 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 14:51:52
411898 0945813*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3861 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 14:51:50
411897 0973538*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
300,000 đ id 5821 3 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 14:51:05
411895 0986432*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7826 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 14:49:28
411893 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
180,000 đ id 7826 3 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 14:47:52
411892 0986432*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7826 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 14:44:38
411891 0988118*** 350,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
350,000 đ id 1028 3 Đã nạp đủ tiền 350,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 14:43:38
411889 0707185*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 1028 4 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-25 14:43:13
411888 0965994*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7216 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 14:42:14
411887 a076_gf*** 360,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
360,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 360,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 14:41:05
411842 0352005*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 3861 0 2021-01-25 11:13:48
411841 ngọc*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7332 0 2021-01-25 11:13:19
411837 0969929*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 7866 0 2021-01-25 11:10:59
411836 0986108*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 6129 0 2021-01-25 11:09:20
411834 0352005*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 3861 0 2021-01-25 11:02:57
411833 0338351*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2865 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 10:58:40
411832 0369350*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2865 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 10:58:04
411831 0972331*** 170,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
170,000 đ id 6074 4 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 10:54:57
411830 0915745*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 6185 4 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-25 10:52:52
411829 0969548*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6628 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 10:52:22
411827 0987120*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2865 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 10:39:21
411826 0379819*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2468 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 10:38:46
411825 0982192*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 1021 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 10:35:24
411821 0333788*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7215 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 10:27:00
411819 0972383*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7215 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 10:26:27
411818 0869866*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7567 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 10:26:13
411810 0963995*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3202 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 10:21:58
411804 0352347*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 3861 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 10:15:38
411802 0366809*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1007 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 10:14:40
411801 0336642*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2899 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 10:14:17
411800 0338787*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 10:11:15
411799 0333129*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2468 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 10:06:52
411798 0363413*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3101 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 10:04:37
411797 0386929*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2865 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 09:58:26
411793 0974227*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2865 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 09:57:59
411792 0385544*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2865 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 09:55:53
411791 0979731*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 1007 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 09:55:48
411790 0988288*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 3035 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 09:55:25
411789 0983398*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2865 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 09:55:20
411788 0384332*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2865 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 09:54:38
411785 0984716*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5179 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 09:51:43
411784 0919343*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6054 12 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-25 09:50:59
411783 0984716*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5179 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 09:50:56
411782 0886771*** 400,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5179 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 09:49:27
411781 0985004*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 7798 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 09:46:50
411780 0395939*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5954 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 09:44:51
411779 0395939*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 5954 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 09:44:16
411778 0983391*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6616 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 09:44:11
411776 0946899*** 80,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
80,000 đ id 7671 11 Đã nạp đủ tiền 80,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 09:42:59
411775 0946899*** 80,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7671 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 09:42:31
411774 0983241*** 1,500,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 6623 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 09:42:22
411773 0888444*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7671 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 09:40:04
411772 0357740*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1009 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 09:39:46
411771 0984648*** 80,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
80,000 đ id 2865 6 Đã nạp đủ tiền 80,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 09:39:21
411770 0888444*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
200,000 đ id 7671 11 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 09:38:37
411769 0393491*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6054 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 09:38:19
411768 0984648*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 2865 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 09:37:58
411767 0362643*** 10,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
10,000 đ id 1007 7 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 09:37:35
411766 0366649*** 10,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
10,000 đ id 1007 7 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 09:37:14
411765 0888033*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6623 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 09:33:55
411764 0367837*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 09:32:39
411763 0327936*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4438 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 09:32:30
411762 0327936*** 40,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
40,000 đ id 4438 4 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 09:32:06
411761 0354344*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 09:31:26
411760 0342274*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5954 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 09:29:35
411759 0969705*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7647 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 09:26:06
411758 0963856*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2865 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 09:24:08
411757 0886771*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
200,000 đ id 5179 11 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 09:23:13
411756 0348480*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7332 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 09:21:17
411755 0962588*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
500,000 đ id 1021 8 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 09:20:20
411751 0966724*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5013 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 09:11:46
411750 0372346*** 150,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
150,000 đ id 5816 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 09:11:40
411749 0369085*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7332 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 09:07:39
411748 0976946*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 7332 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 09:04:49
411745 0909689*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 6524 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 08:57:08
411744 0366649*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 08:51:25
411743 0867621*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 08:50:41
411742 0358674*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7332 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 08:50:15
411741 0338469*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3459 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 08:44:55
411740 0915020*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7811 7 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 08:40:07
411738 0348687*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6129 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 08:32:04
411737 0919343*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6054 12 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-25 08:29:29
411736 0919343*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6054 10 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-25 08:27:47
411735 0354831*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 08:26:46
411733 0947186*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7563 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 08:19:00
411732 0983151*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7474 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 08:15:57
411731 0356625*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 3861 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 08:15:10
411730 0384792*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
200,000 đ id 6026 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 08:13:20
411729 0333626*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2482 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 08:12:53
411728 0979689*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3459 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 08:12:24
411727 0393750*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6026 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 08:11:28
411726 0984071*** 720,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
720,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 720,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 08:08:55
411725 8434937*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3084 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 08:08:47
411724 0964420*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 6449 4 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 08:08:27
411723 0392735*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3084 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 08:08:06
411722 0377340*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
120,000 đ id 6449 4 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 08:06:13
411721 0919686*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6623 14 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 08:04:32
411720 0919686*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6623 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 07:59:49
411719 0394663*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2865 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 07:55:48
411715 0865448*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 07:41:56
411714 0354831*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 1007 2 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-25 07:38:27
411713 0989491*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2865 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 07:33:40
411712 0348334*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2865 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 07:31:01
411711 g059_gf*** 120,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 07:30:51
411710 0369758*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7764 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 07:28:54
411709 0986662*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7647 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 07:23:31
411708 0986662*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7647 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 07:22:45
411707 0983241*** 1,500,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 6623 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-25 07:22:17
411704 0972746*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3084 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 07:06:44
411703 0963300*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7796 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 07:00:26
411702 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 06:58:36
411701 a076_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
200,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 06:55:08
411700 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 06:53:40
411699 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 06:52:40
411697 0981629*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 06:36:19
411696 0913854*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 8 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 06:33:59
411695 0942426*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 8 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-25 06:32:25
411694 0338566*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7547 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 06:25:21
411693 0338566*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 7547 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 06:18:19
411692 0935467*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6315 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 05:36:28
411691 0935467*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
200,000 đ id 6315 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 05:35:49
411690 0935467*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6315 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 05:35:23
411689 0935467*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
200,000 đ id 6315 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-25 05:34:44
411688 0942426*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 8 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-24 23:58:07
411687 0912999*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 23:57:09
411686 0942545*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 4732 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 23:06:00
411685 0915992*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5821 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 23:03:50
411682 0348387*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7618 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 22:44:29
411681 0961433*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4108 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 22:29:17
411680 0838988*** 250,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7810 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 22:28:11
411679 0865375*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5816 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 22:17:05
411678 0906008*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7578 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 22:14:34
411677 0942545*** 180,000 đ MyVina
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4732 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 21:56:38
411676 0966824*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 21:53:35
411675 0984695*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3861 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 21:53:29
411674 0363788*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 4108 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 21:50:30
411669 0368819*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2468 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 21:27:18
411668 0977486*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5155 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 21:22:30
411667 0368040*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2468 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 21:14:17
411666 b650_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 5954 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 21:10:55
411665 0328284*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5954 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 21:06:26
411664 0972664*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5072 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 21:03:40
411663 0343644*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3681 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 21:02:44
411662 0972664*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 5072 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 21:02:05
411660 0949814*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6054 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 20:52:00
411651 0972664*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 5072 2 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-24 20:48:58
411647 0962721*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 20:28:02
411646 0948192*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 5769 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 20:27:30
411645 0948192*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 20:27:14
411644 0948192*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 20:26:49
411643 0948192*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5769 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 20:26:35
411642 0948192*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 5769 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 20:26:18
411641 0943862*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 5769 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 20:25:06
411640 0943862*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 20:24:32
411639 0943862*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
200,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 20:24:15
411638 0943862*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5769 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 20:23:57
411633 0943862*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 20:23:40
411632 0965125*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3459 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 20:21:16
411629 0942862*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 20:20:05
411628 0865718*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3459 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 20:19:46
411627 0942862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 20:19:46
411626 0942862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 20:19:09
411625 0942862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 20:18:42
411624 0942862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 20:18:18
411623 0942862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 20:17:47
411622 0942862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 20:17:18
411620 0942862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 20:16:50
411619 0942862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 20:16:18
411618 0942862*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 20:15:53
411617 0946474*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 20:14:23
411616 0946474*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 20:12:21
411615 0946474*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 20:11:39
411614 0946474*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 20:11:19
411613 0946474*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 20 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 20:10:33
411612 0946474*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 20:10:12
411611 0946474*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 20:09:36
411610 0946474*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 20:09:10
411609 0946474*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 20:08:31
411608 0946474*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 20:07:48
411607 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 4944 2 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 20:04:37
411606 0948192*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 20:03:57
411605 0948192*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 20:03:34
411604 0948192*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 20:03:11
411603 0948192*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 20:01:30
411602 0948192*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 20:01:04
411601 ‭0965*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 2034 2 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-24 20:00:49
411600 0948192*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:59:50
411599 0948192*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:59:08
411598 0948192*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:58:46
411597 0948192*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:58:24
411596 ‭0965*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 2034 2 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-24 19:58:08
411595 0948192*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:58:03
411594 0948192*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:57:45
411593 0948192*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:57:22
411592 0948192*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:57:02
411591 0334195*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
500,000 đ id 6380 2 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:52:33
411590 0397108*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7438 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:43:09
411589 0332649*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2865 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:42:38
411588 0333683*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2034 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:41:59
411587 0353465*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3329 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:40:36
411586 0395966*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:38:09
411585 0352808*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5050 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:37:40
411584 0971281*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 6611 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:35:06
411583 0982414*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:34:29
411582 0982414*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:34:14
411581 0329084*** 90,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
90,000 đ id 6380 2 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:33:52
411580 0364520*** 90,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
90,000 đ id 6380 2 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:33:02
411579 0962902*** 250,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
250,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:32:32
411578 0914418*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 4003 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:32:07
411577 0355989*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6623 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:31:00
411576 0914418*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 4003 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:30:32
411575 0971094*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6623 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:30:23
411574 0972664*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 5072 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:30:09
411573 0395087*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:29:47
411572 0948192*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:11:30
411571 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:08:37
411570 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:08:27
411569 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:08:18
411568 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:08:09
411567 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:08:00
411566 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:07:52
411565 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:07:44
411564 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:07:35
411563 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:07:27
411562 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:07:19
411561 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:07:11
411560 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:07:02
411559 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:06:54
411558 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:06:46
411557 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:06:32
411556 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:06:22
411555 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:06:11
411554 0945196*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:05:58
411553 0946962*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:03:50
411552 0946962*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:03:42
411551 0946962*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:03:35
411550 0946962*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:03:25
411549 0946962*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:03:16
411548 0776747*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7404 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:03:11
411547 0946962*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:03:08
411546 0946962*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:03:00
411545 0946962*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:02:50
411541 0946962*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:02:41
411540 0946962*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:02:33
411539 0946962*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:02:25
411538 0946962*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:02:16
411537 0946962*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:02:08
411536 0982167*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6054 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:01:28
411535 0944862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:01:23
411534 0944862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:01:15
411533 0944862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:01:07
411532 0944862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:00:57
411531 0944862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:00:48
411530 0982414*** 70,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
70,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:00:47
411529 0944862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:00:40
411528 0944862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:00:31
411527 0944862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:00:23
411526 0944862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:00:06
411525 0944862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 18:59:57
411524 0944862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:59:48
411523 0944862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:59:32
411522 0944862*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:59:22
411521 0944761*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 18:58:05
411520 0944761*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 18:57:57
411519 0944761*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 18:57:49
411518 0944761*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 20 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 18:57:41
411517 0944761*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 18:57:32
411516 0944761*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 18:57:24
411515 0965097*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6129 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:57:21
411514 0944761*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 18:57:14
411513 0944761*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 18:56:58
411512 0944761*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 18:56:49
411511 0944761*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 18:56:40
411510 0963426*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2034 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:56:25
411509 0944761*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:56:19
411508 0944761*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:56:05
411507 0944761*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:55:57
STT Số hóa đơn Số điện thoại Gói Mạng Tiền đã nạp được ID người tạo Trạng thái Cấp ưu tiên Tin nhắn phản hồi Time