Toàn yêu cầu nạp cước của tất cả thành viên

Số hóa đơn Số điện thoại Gói Mạng Tiền đã nạp được ID người tạo Trạng thái Cấp ưu tiên Tin nhắn phản hồi Time
316895 0918661*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7434 2 Đang ưu tiên 2020-08-12 16:14:14
316894 0868461*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 16:07:54
316891 0904434*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
200,000 đ id 2541 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 16:03:18
316889 0976597*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 5013 1 Đang ưu tiên 2020-08-12 16:01:16
316888 0815038*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 16:01:15
316887 0934750*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4305 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 15:57:37
316882 0964965*** 150,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 3162 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 15:55:03
316879 0825952*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 2389 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 15:44:46
316877 0972733*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3077 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 15:42:01
316876 0856393*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7411 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 15:34:36
316874 0943626*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 6767 0 2020-08-12 15:30:20
316873 0945814*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 15:29:33
316871 0819680*** 1,200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 1713 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 15:27:34
316870 0826823*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 15:27:26
316869 0826825*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 15:26:05
316866 0985107*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 5050 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 15:24:10
316865 0982078*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6477 1 Đang ưu tiên 2020-08-12 15:23:34
316864 0914718*** 90,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
70,000 đ id 6449 2 Đã nạp thêm 70,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 15:16:35
316863 0704121*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6661 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 15:15:44
316862 0942191*** 30,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 2 Đã nạp thêm 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 15:15:41
316861 0912204*** 30,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 2 Đã nạp thêm 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 15:14:36
316860 0938972*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 7396 5 Nạp không thành công 2020-08-12 15:14:24
316859 0941480*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 15:13:47
316858 0918388*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 15:11:40
316857 0828376*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6477 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 15:11:08
316856 0914949*** 80,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
70,000 đ id 6449 3 Đang ưu tiên 2020-08-12 15:10:57
316855 0989290*** 40,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
40,000 đ id 1007 6 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 15:10:15
316854 0918696*** 80,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
70,000 đ id 6449 3 Đang ưu tiên 2020-08-12 15:10:04
316852 0979839*** 300,000 đ MyViettel
Min MG: 200,000
300,000 đ id 6026 6 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 15:09:22
316851 0384657*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 15:08:49
316850 0941443*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 15:07:43
316849 0946257*** 30,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 6449 2 Đang ưu tiên 2020-08-12 15:07:13
316848 0918280*** 30,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 6449 2 Đang ưu tiên 2020-08-12 15:06:36
316847 0916577*** 30,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 3 Đang ưu tiên 2020-08-12 15:06:11
316845 0939984*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 6331 10 Nạp không thành công 2020-08-12 15:05:42
316843 0949345*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 15:03:35
316842 0915214*** 70,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
80,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 80,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 15:02:01
316841 0835838*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 15:01:23
316840 0944220*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 15:00:44
316839 0917600*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 2 Đã nạp thêm 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 14:59:57
316838 0912879*** 30,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
30,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 14:58:23
316837 0848274*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 14:57:52
316836 0948963*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 14:57:11
316835 0833438*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 14:56:33
316834 0942166*** 30,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
30,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 14:55:38
316833 0941023*** 30,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
30,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 14:54:40
316832 0912537*** 80,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
80,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 80,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 14:53:46
316831 0825925*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 2389 3 Nạp không thành công 2020-08-12 14:53:34
316830 0912986*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7398 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 14:52:32
316829 0842006*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 6449 3 Đang ưu tiên 2020-08-12 14:51:57
316828 0825925*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 2389 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 14:51:45
316827 0913683*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5433 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 14:48:46
316825 0856393*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7411 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 14:43:44
316822 0829292*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7045 0 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 14:35:09
316821 0902524*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 3329 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 14:35:05
316820 0855855*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7045 0 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 14:34:09
316817 0949438*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7387 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 14:27:56
316815 0918639*** 450,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7434 4 Nạp không thành công 2020-08-12 14:24:18
316814 0389752*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 2482 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 14:21:19
316813 0822255*** 110,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7045 0 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 14:21:16
316812 0763130*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
200,000 đ id 5632 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 14:20:40
316811 0855355*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7045 0 2020-08-12 14:20:40
316807 0819873*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6456 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 14:17:07
316803 0819873*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6456 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 14:15:28
316802 0847242*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 2904 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 14:14:43
316801 0856393*** 90,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7411 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 14:14:05
316800 0949103*** 1,370,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7434 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 14:13:38
316799 0857939*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6373 0 2020-08-12 14:12:11
316797 0917027*** 2,000,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7434 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 14:08:55
316796 0774149*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6456 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 14:08:16
316795 0774149*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6456 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 14:07:48
316793 0912241*** 1,000,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7434 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 14:07:06
316792 0919584*** 1,400,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7434 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 14:06:18
316791 0919684*** 810,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7434 4 Đã nạp thêm 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 14:05:13
316790 0949103*** 1,470,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7434 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 14:04:15
316787 0976824*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 3239 5 Nạp không thành công 2020-08-12 13:54:05
316786 0383784*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 3385 6 Đang ưu tiên 2020-08-12 13:49:09
316782 0918661*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7434 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 13:44:36
316781 0972733*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
110,000 đ id 3077 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 13:34:05
316780 0984608*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 1007 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 13:33:27
316778 0357003*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
40,000 đ id 3162 7 Đang ưu tiên 2020-08-12 13:29:06
316777 0913703*** 210,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 4422 1 Đang ưu tiên 2020-08-12 13:27:31
316775 0983703*** 210,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 4422 5 Đang ưu tiên 2020-08-12 13:25:19
316774 0917093*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5612 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 13:22:57
316773 0901021*** 170,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 4422 3 Đang ưu tiên 2020-08-12 13:22:21
316772 0946477*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 1302 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 13:18:02
316771 0981993*** 360,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
360,000 đ id 1302 6 Đã nạp đủ tiền 360,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 13:07:50
316770 0944152*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 1302 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 13:04:24
316769 0827625*** 450,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 2 Đang ưu tiên 2020-08-12 13:03:41
316768 0907278*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5612 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 13:01:23
316767 0947121*** 680,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 2 Đang ưu tiên 2020-08-12 12:55:29
316766 0858687*** 900,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 2 Đang ưu tiên 2020-08-12 12:54:34
316765 0382827*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5816 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 12:53:19
316764 0852079*** 1,500,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
400,000 đ id 1713 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 12:51:49
316763 0366323*** 600,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
500,000 đ id 1713 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 12:39:42
316762 0856393*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7411 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 12:39:03
316760 0888588*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6054 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 12:32:29
316754 0973632*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 2034 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 12:20:53
316753 0973632*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 2034 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 12:18:51
316751 0815038*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 3357 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 12:09:10
316749 0827630*** 400,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 3 Đang ưu tiên 2020-08-12 12:04:44
316747 0908809*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6331 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 12:02:09
316746 0937891*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6331 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 12:00:43
316745 0856857*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6332 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 12:00:13
316744 0939984*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 6331 10 Nạp không thành công 2020-08-12 11:59:04
316739 0979528*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3812 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 11:36:32
316738 0981715*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3812 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 11:35:22
316737 0981715*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3812 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 11:34:08
316736 0933903*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5444 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 11:31:15
316735 0905038*** 200,000 đ MobiKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7101 0 2020-08-12 11:30:14
316734 0359207*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3812 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 11:24:18
316733 0906018*** 60,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 4732 5 Nạp không thành công 2020-08-12 11:24:02
316732 0906018*** 60,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 4732 6 Nạp không thành công 2020-08-12 11:21:56
316731 0976477*** 60,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 4732 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 11:21:12
316730 0367030*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 6154 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 11:18:39
316729 0965913*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7447 0 2020-08-12 11:15:48
316726 0822997*** 750,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
700,000 đ id 1713 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 11:13:15
316723 0918661*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7434 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 11:06:02
316717 0767156*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5399 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 11:02:51
316716 0904617*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5399 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 11:01:46
316715 0902710*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
50,000 đ id 5399 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 11:01:07
316714 0358761*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2482 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 11:00:27
316713 0827753*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 3 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:59:32
316712 0987480*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7426 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 10:57:45
316711 0377585*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2482 10 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 10:57:31
316710 0382827*** 150,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
150,000 đ id 5816 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 10:52:21
316709 0946039*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5821 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 10:46:03
316705 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 4977 3 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:41:55
316701 0819580*** 600,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 1713 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 10:38:37
316700 a076_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 4977 3 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:38:11
316696 0978123*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:36:36
316695 0978123*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:35:54
316694 0978123*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:35:34
316693 0978123*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:35:13
316692 0978123*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:34:43
316691 0978123*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:34:15
316690 0978123*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:33:55
316689 0978123*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:33:30
316688 0978123*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:33:09
316687 0978123*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:32:48
316686 0978123*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:32:14
316685 0902888*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7398 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 10:31:54
316684 0978123*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:31:51
316683 0978123*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:31:27
316681 0978123*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:30:39
316679 0918999*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 1713 5 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 10:29:49
316677 0978123*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:26:42
316674 0827626*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 2 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:23:21
316673 0827619*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 3 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:23:20
316672 0827626*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 3 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:23:19
316671 0827723*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 2 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:23:18
316670 0827724*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 2 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:23:17
316668 0962028*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:22:16
316667 0962028*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:21:51
316666 0962028*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:21:22
316665 0962028*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:21:00
316663 0962028*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:20:39
316662 0962028*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:20:18
316661 0962028*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:19:50
316660 0962028*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:19:23
316659 0962028*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:18:56
316658 0962028*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:18:28
316657 0918640*** 260,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
250,000 đ id 7434 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 10:18:14
316656 0823861*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 2 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:17:28
316655 0823011*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 2 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:17:27
316654 0828373*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 2 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:17:26
316653 0828485*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 2 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:17:25
316652 0828483*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 2 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:17:24
316651 0828473*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 2 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:17:23
316650 0828469*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 2 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:17:22
316649 0828463*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 2 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:17:21
316648 0828469*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 2 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:17:20
316647 0828380*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 2 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:17:19
316646 0827381*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 2 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:17:18
316645 0828368*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 2 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:17:17
316644 0828003*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 2 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:17:16
316643 0827827*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 2 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:17:15
316642 0827843*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 2 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:17:14
316641 0827847*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 2 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:17:13
316640 0827846*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 2 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:17:12
316639 0827844*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 2 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:17:12
316638 0827731*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 2 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:17:11
316637 0827738*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 2 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:17:10
316636 0827750*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 2 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:17:09
316635 0827819*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 2 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:17:08
316634 0827819*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 2 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:17:07
316633 0827815*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 3 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:17:06
316630 0901031*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5179 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 10:13:16
316628 0847242*** 350,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 2904 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 10:11:49
316627 0827815*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 10:11:17
316626 0981816*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:10:27
316625 0981816*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:09:58
316624 0981816*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:09:01
316623 0777780*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6456 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 10:08:48
316622 0981816*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:08:29
316621 0777780*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6456 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 10:08:08
316620 0981816*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 10:08:08
316619 0777780*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6456 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 10:07:32
316617 0777780*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6456 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 10:06:52
316616 0819576*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
500,000 đ id 1713 5 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 10:06:27
316615 0777780*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6456 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 10:06:24
316614 0901031*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 5179 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 10:03:57
316612 0777780*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 10:00:01
316611 0986201*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6741 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 09:59:27
316610 0918599*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7434 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 09:59:23
316609 0826861*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 3 Đang ưu tiên 2020-08-12 09:54:55
316608 0949103*** 1,470,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7434 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 09:54:33
316607 0827986*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 2 Đang ưu tiên 2020-08-12 09:54:02
316606 0827986*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 09:53:32
316605 0825011*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 2 Đang ưu tiên 2020-08-12 09:52:55
316604 0396639*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 09:52:05
316603 0828503*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 3 Đang ưu tiên 2020-08-12 09:52:01
316602 0828536*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 3 Đang ưu tiên 2020-08-12 09:50:49
316601 0828572*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 2 Đang ưu tiên 2020-08-12 09:50:12
316600 0828531*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 3 Đang ưu tiên 2020-08-12 09:49:20
316599 0352356*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 09:48:42
316598 0828555*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 3 Đang ưu tiên 2020-08-12 09:48:34
316597 0828493*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 3 Đang ưu tiên 2020-08-12 09:47:52
316596 0828517*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 3 Đang ưu tiên 2020-08-12 09:47:19
316595 0976355*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 09:46:58
316594 0828508*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 3 Đang ưu tiên 2020-08-12 09:46:45
316593 0828555*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 3 Đang ưu tiên 2020-08-12 09:46:06
316592 0889343*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6456 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 09:44:49
316591 0918661*** 380,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7434 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 09:43:27
316590 0776253*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5188 16 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 09:41:25
316586 0382890*** 60,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
60,000 đ id 1007 7 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 09:40:21
316585 0901031*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5179 5 Nạp không thành công 2020-08-12 09:39:06
316580 0918599*** 220,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7434 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 09:34:04
316579 0362798*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1009 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 09:30:55
316578 0904829*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1040 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 09:29:33
316577 0768389*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1040 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 09:28:50
316576 0988171*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 09:28:48
316575 0378587*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5179 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 09:28:32
316574 0988171*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 09:28:21
316573 0988171*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 09:27:58
316572 0988171*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 09:27:01
316571 0702237*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6026 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 09:26:35
316570 0988171*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 09:26:34
316569 0365408*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 09:24:23
316568 0365408*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 09:23:54
316567 0979933*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 1009 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 09:23:27
316566 0365408*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 09:23:25
316565 0365408*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 09:22:31
316564 0365408*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 09:21:54
316560 0962145*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 09:18:10
316559 0962145*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 09:17:50
316558 0962145*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 09:17:28
316557 0962145*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 09:17:04
316556 0918661*** 380,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7434 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 09:16:35
316555 0962145*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-12 09:16:32
316552 0919388*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5179 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 09:12:56
316551 0327700*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 09:12:40
316549 0819558*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 1713 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 09:05:15
316545 0973160*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 1122 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 09:03:39
316543 0363422*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6456 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 09:02:13
316542 0984950*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 7221 1 Đang ưu tiên 2020-08-12 09:00:36
316540 0985552*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 08:59:11
316538 0985552*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 6 Nạp không thành công 2020-08-12 08:58:13
316537 0975118*** 210,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 7332 8 Đang ưu tiên 2020-08-12 08:57:18
316529 0828565*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 3 Đang ưu tiên 2020-08-12 08:45:19
316516 0902888*** 500,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
400,000 đ id 7398 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 08:42:00
316515 0902888*** 500,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 7398 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 08:40:57
316511 0902888*** 500,000 đ MyMobi
Min MG: 500,000
0 đ id 7398 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 08:36:24
316507 0974982*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 6 Nạp không thành công 2020-08-12 08:34:12
316506 0826221*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7446 3 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 08:31:53
316505 0827741*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7446 3 Đã nạp thêm 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 08:31:06
316504 0827643*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7446 3 Đã nạp thêm 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 08:29:09
316503 0987753*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 6 Nạp không thành công 2020-08-12 08:28:25
316501 0903982*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4566 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 08:27:46
316500 0827644*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
250,000 đ id 7446 3 Đã nạp thêm 250,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 08:27:32
316498 0827705*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7446 3 Đã nạp thêm 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 08:26:36
316497 0827705*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 08:25:00
316496 0964004*** 110,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 7216 6 Nạp không thành công 2020-08-12 08:23:11
316494 0813579*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 1713 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 08:22:29
316491 0938848*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 4566 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 08:16:10
316490 0918599*** 320,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7434 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 08:14:15
316489 0395808*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2482 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 08:12:15
316488 0968774*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2389 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 08:11:56
316486 0828101*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2482 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 08:03:38
316484 0963222*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 2482 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 07:53:11
316483 0827723*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7446 2 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 07:45:40
316481 0963222*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 2482 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 07:43:42
316478 0827724*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7446 2 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 07:37:58
316477 0949850*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 4732 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 07:34:49
316475 0912496*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 07:28:27
316470 0775225*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3239 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 07:23:16
316469 0763023*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 6449 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 07:21:33
316466 0931116*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7404 4 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 07:08:09
316465 0377526*** 70,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
70,000 đ id 1007 6 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 07:06:11
316457 0839394*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 3077 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 06:54:14
316453 0793438*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5850 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 06:52:54
316451 0907278*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
200,000 đ id 5612 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 06:32:22
316450 0775225*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 3239 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 06:24:18
316449 0903189*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 3875 3 Đang ưu tiên 2020-08-12 06:22:32
316447 0825011*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7446 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 01:58:33
316446 0827986*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7446 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 01:55:27
316445 0823861*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 2 Nạp không thành công 2020-08-12 01:52:48
316444 0823011*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7446 2 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 01:51:53
316443 0828373*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7446 2 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 01:51:10
316442 0828485*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7446 2 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 01:50:10
316441 0828483*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7446 2 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 01:49:41
316440 0828473*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7446 2 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 01:48:47
316439 0828469*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7446 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 01:48:00
316438 0828463*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7446 2 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 01:47:14
316437 0828469*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7446 2 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 01:43:10
316436 0827755*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7446 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 01:40:03
316435 0827731*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7446 2 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 01:39:20
316434 0827844*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7446 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 01:38:20
316433 0827986*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7446 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 01:37:09
316432 0906018*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
40,000 đ id 4732 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 01:21:42
316431 0827846*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7446 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 01:08:27
316430 0827847*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7446 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 01:07:09
316428 0939984*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 6331 10 Nạp không thành công 2020-08-12 00:33:36
316427 0907296*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4566 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 00:32:06
316426 0931416*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 4102 3 Đang ưu tiên 2020-08-12 00:30:09
316425 0939984*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 6331 26 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-12 00:29:49
316424 0906562*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4102 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 00:28:17
316423 0909980*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
100,000 đ id 4566 3 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 00:26:18
316422 0937035*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4566 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 00:22:13
316421 0938636*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 4102 4 Nạp không thành công 2020-08-12 00:12:45
316420 0903980*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4102 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 00:10:55
316419 0908755*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4102 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 00:09:38
316418 0908458*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4102 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 00:07:25
316417 0906341*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4102 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 00:06:20
316416 0907149*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4102 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 00:04:35
316415 0905433*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4102 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-12 00:01:06
316411 0827755*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7446 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 23:31:07
316410 0868256*** 250,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7446 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 23:30:30
316409 0828380*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7446 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 23:25:10
316408 0827381*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7446 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 23:24:16
316407 0828368*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7446 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 23:21:13
316406 0828003*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7446 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 23:19:07
316405 0827827*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7446 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 23:17:03
316404 0827843*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7446 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 23:12:24
316403 0827847*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7446 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 23:05:04
316402 0827846*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7446 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 23:03:50
316401 0827986*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7446 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 23:03:04
316400 0827844*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7446 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 23:01:33
316399 0906018*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
300,000 đ id 4732 4 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 23:00:49
316398 0827731*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7446 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 22:59:40
316397 0944312*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 3459 0 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 22:59:33
316396 0842636*** 210,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
70,000 đ id 3459 0 Đã nạp thêm 70,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 22:59:09
316395 0918146*** 280,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 3459 0 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 22:58:30
316394 0914822*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 3459 0 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 22:57:51
316393 0943032*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 3459 0 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 22:56:22
316392 0917539*** 380,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 3459 0 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 22:54:37
316391 0819182*** 400,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 3459 0 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 22:53:36
316390 0825291*** 190,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 3459 0 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 22:52:52
316389 0911109*** 160,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 3459 0 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 22:51:35
316388 0916528*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 4732 2 Đang ưu tiên 2020-08-11 22:51:02
316387 0948807*** 220,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 3459 0 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 22:50:50
316386 0914915*** 70,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 4732 2 Đang ưu tiên 2020-08-11 22:50:02
316385 0949850*** 110,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 4732 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 22:46:36
316384 0919070*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
70,000 đ id 3459 0 Đã nạp thêm 70,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 22:43:21
316383 0917848*** 140,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 3459 0 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 22:42:37
316382 0912230*** 140,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
70,000 đ id 3459 0 Đã nạp thêm 70,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 22:41:54
316380 0914243*** 250,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 3459 0 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 22:41:02
316379 0948716*** 80,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 3459 0 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 22:40:22
316378 0982859*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
150,000 đ id 3459 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 22:36:57
316377 0913588*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 22:32:55
316367 0888727*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7446 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 21:44:11
316366 0384716*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 5873 0 2020-08-11 21:42:46
316363 0827738*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7446 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 21:31:07
316362 0827750*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7446 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 21:29:58
316361 0836848*** 1,200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
600,000 đ id 1713 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 21:29:18
316360 0827819*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7446 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 21:29:05
316359 0338780*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3077 9 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 21:28:04
316358 0944316*** 1,200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
450,000 đ id 1713 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 21:28:02
316357 0977434*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3709 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 21:27:44
316356 0827819*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7446 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 21:27:31
316355 0363358*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3709 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 21:26:07
316353 0812579*** 1,200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
600,000 đ id 1713 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 21:22:57
316352 0919684*** 810,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7434 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 21:22:51
316351 0812554*** 1,200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
1,200,000 đ id 1713 4 Đã nạp đủ tiền 1,200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 21:22:01
316350 0919584*** 1,400,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7434 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 21:21:32
316349 0812573*** 1,200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
900,000 đ id 1713 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 21:21:07
316348 0812551*** 1,200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
900,000 đ id 1713 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 21:19:46
316347 0812551*** 1,200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
800,000 đ id 1713 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 21:18:43
316346 0819557*** 1,200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
1,200,000 đ id 1713 4 Đã nạp đủ tiền 1,200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 21:17:47
316345 0812551*** 1,500,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 1713 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 21:16:09
316344 0819557*** 1,500,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 1713 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 21:14:57
316343 0827815*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7446 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 21:14:21
316341 0819557*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 1713 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 21:12:03
316340 0977434*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3709 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 21:11:07
316333 0338780*** 150,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
140,000 đ id 3077 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 21:04:32
316332 q055_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
200,000 đ id 5830 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 21:03:44
316318 0888686*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 6449 3 Đang ưu tiên 2020-08-11 20:55:12
316317 0888948*** 600,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
300,000 đ id 6449 3 Đã nạp thêm 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 20:53:53
316315 0964424*** 700,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
690,000 đ id 1302 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 20:45:53
316311 0983298*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4286 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 20:41:55
316310 a076_gf*** 650,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
500,000 đ id 4767 3 Đã nạp thêm 500,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 20:41:03
316309 0843246*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6911 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 20:39:59
316308 0983298*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 4286 8 Nạp không thành công 2020-08-11 20:37:22
316305 0975074*** 400,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
400,000 đ id 1302 6 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 20:32:51
316304 0775321*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 1318 1 Đang ưu tiên 2020-08-11 20:23:37
316296 0399000*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 20:15:58
316295 0823771*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3077 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 20:14:57
316292 0825483*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 20:13:21
316291 0337150*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 20:12:45
316285 0912868*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
200,000 đ id 4732 2 Đã nạp thêm 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 20:02:58
316284 0904403*** 500,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
500,000 đ id 1009 5 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 20:02:35
316275 0375128*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 19:58:33
316273 0945039*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6440 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 19:42:21
316271 0399057*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1009 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 19:40:18
316270 0383056*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 2904 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 19:39:23
316264 0382374*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
40,000 đ id 3335 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 19:30:23
316262 0339007*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5816 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 19:26:02
316261 0972733*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
120,000 đ id 3077 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 19:21:18
316260 0386669*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4944 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 19:17:34
316258 0904142*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 19:13:00
316252 0949103*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7434 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 18:59:33
316249 0888511*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 3335 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 18:50:02
316248 0839394*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 3077 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 18:48:07
316245 0977434*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 3709 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 18:38:53
316244 0812589*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3077 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 18:30:51
316243 0949103*** 600,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7434 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 18:30:01
316242 0912241*** 1,000,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7434 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 18:28:31
316241 0985811*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 1458 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 18:27:03
316236 0393135*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6026 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 18:22:53
316235 0855355*** 110,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7045 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 18:15:37
316228 0919771*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6581 0 2020-08-11 17:56:26
316218 0828485*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7045 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 17:47:46
316217 0852038*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7045 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 17:47:09
316211 0912241*** 1,000,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
1,000,000 đ id 7434 3 Đã nạp đủ tiền 1,000,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 17:40:03
316200 0364329*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
200,000 đ id 2034 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 17:27:28
316199 0828485*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7045 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 17:23:34
316198 0852038*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7045 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 17:23:08
316195 0949195*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 2849 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 17:21:50
316194 0917027*** 2,000,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7434 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 17:21:16
316193 0852038*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7045 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 17:15:05
316192 0828485*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7045 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 17:12:29
316190 0915597*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 17:04:09
316185 0937035*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 4566 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 16:49:45
316179 0919113*** 250,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
250,000 đ id 7434 3 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 16:44:15
316172 0372670*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 4977 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 16:36:27
316171 0392468*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 16:35:57
316170 0886532*** 1,000,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 6449 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 16:35:47
316169 0984385*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5816 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 16:29:40
316168 0914800*** 710,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
650,000 đ id 6449 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 16:28:54
316166 0383059*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5816 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 16:27:25
316164 0383059*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 5816 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 16:24:41
316163 0949345*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 16:18:35
316162 0949103*** 1,000,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
500,000 đ id 7434 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 16:16:21
316158 0914707*** 540,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7434 3 Nạp không thành công 2020-08-11 16:11:25
316157 0918661*** 380,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7434 3 Nạp không thành công 2020-08-11 16:10:32
316156 0918229*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7434 3 Nạp không thành công 2020-08-11 16:09:33
316155 0919113*** 250,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7434 3 Nạp không thành công 2020-08-11 16:08:41
316154 0918640*** 260,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7434 3 Nạp không thành công 2020-08-11 16:07:43
316153 0918639*** 450,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7434 3 Nạp không thành công 2020-08-11 16:07:05
316152 0918599*** 320,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7434 3 Nạp không thành công 2020-08-11 16:06:21
316151 0914119*** 30,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
30,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 15:59:02
316150 0912641*** 70,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
70,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 15:58:00
316149 0382255*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1059 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 15:57:48
316148 0944373*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 15:56:41
316147 0947556*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 15:55:30
316139 0934659*** 310,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 6449 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 15:46:25
316137 0969419*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
200,000 đ id 5046 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 15:44:08
316136 0944152*** 80,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 1302 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 15:43:17
316134 0949019*** 270,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
250,000 đ id 6449 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 15:41:07
316133 0982228*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 6449 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 15:38:25
316132 0914138*** 350,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
350,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 350,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 15:37:47
316131 0945649*** 260,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
250,000 đ id 6449 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 15:36:34
316129 0982119*** 500,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
500,000 đ id 7434 6 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 15:28:05
316128 0708636*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 4102 0 2020-08-11 15:27:39
316127 0987777*** 500,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
500,000 đ id 7434 6 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 15:27:20
316126 0975554*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1044 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 15:26:24
316125 0934477*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7404 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 15:23:00
316121 0963067*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4286 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 15:21:32
316120 0358593*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1044 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 15:17:54
316118 0972812*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 3699 3 Đang ưu tiên 2020-08-11 15:15:32
316117 0975554*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
0 đ id 1044 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 15:14:54
316113 0785057*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7332 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 14:50:22
316112 0865984*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3162 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 14:49:19
316111 0394074*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5444 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 14:49:05
316110 0944181*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7434 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 14:47:54
316108 0839254*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5050 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 14:42:04
316107 0973989*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 5082 1 Đang ưu tiên 2020-08-11 14:40:27
316106 0399061*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 5082 1 Đang ưu tiên 2020-08-11 14:39:46
316104 0912868*** 1,200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 4732 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 14:30:04
316103 0913810*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5050 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 14:24:36
316098 0886532*** 1,000,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 6449 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 14:05:35
316097 0793438*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 5850 7 Nạp không thành công 2020-08-11 14:05:23
316096 0961775*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
0 đ id 3709 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 14:05:13
316095 0793438*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 5850 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 14:04:35
316094 0877021*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 2 Nạp không thành công 2020-08-11 13:58:16
316093 0793438*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 5850 7 Nạp không thành công 2020-08-11 13:52:52
316092 0964795*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 13:48:57
316091 0964795*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 13:48:13
316090 0964795*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 13:47:41
316089 0964795*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 13:47:18
316088 0964795*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 13:46:50
316087 0964795*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 3357 4 Đang ưu tiên 2020-08-11 13:46:24
316085 0962145*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 13:43:50
316084 0962145*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 13:43:07
316083 0962145*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 3357 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 13:42:37
316082 0365408*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 3357 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 13:41:39
316077 0949103*** 2,200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
1,000,000 đ id 7434 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 13:24:15
316076 0919684*** 800,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7434 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 13:23:29
316075 0919584*** 1,400,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7434 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 13:22:27
316074 0912241*** 1,000,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
500,000 đ id 7434 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 13:21:35
316073 0917027*** 1,600,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
1,500,000 đ id 7434 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 13:19:47
316072 0972891*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
200,000 đ id 4678 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 13:13:50
316070 0365512*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 3709 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 12:54:03
316068 0372128*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6456 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 12:45:35
316055 0919771*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6581 0 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 12:18:55
316054 0919771*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 6581 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 12:18:29
316052 0795188*** 10,000 đ MobiKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7101 0 2020-08-11 12:15:43
316051 0383117*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 5257 1 Đang ưu tiên 2020-08-11 12:08:52
316050 0834813*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 5257 1 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 12:06:20
316049 0332688*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1007 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 12:06:15
316048 0986746*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5612 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 12:06:12
316047 0909009*** 60,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 5257 1 Đang ưu tiên 2020-08-11 12:05:15
316046 0937579*** 60,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 5257 1 Đang ưu tiên 2020-08-11 12:04:06
316044 0912791*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7398 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 11:56:21
316034 0907102*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7343 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 11:48:29
316033 0707742*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7343 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 11:47:18
316028 0852144*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1477 0 2020-08-11 11:42:01
316027 0988839*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
200,000 đ id 5046 7 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 11:40:42
316024 0976265*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7210 0 2020-08-11 11:34:54
316023 0936565*** 100,000 đ MobiKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7210 0 2020-08-11 11:33:36
316015 0977907*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
500,000 đ id 6661 7 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 11:26:14
316014 0933773*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4566 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 11:18:28
316013 0932773*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 4566 5 Nạp không thành công 2020-08-11 11:17:33
316009 0866006*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6055 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 11:15:24
316008 0852061*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7437 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 11:13:31
316006 0937150*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 200,000
0 đ id 3329 6 Đang ưu tiên 2020-08-11 11:07:56
316005 0834533*** 1,500,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
900,000 đ id 1713 5 Đang ưu tiên 2020-08-11 11:06:55
316004 0901257*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7398 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 11:05:41
316003 0945649*** 260,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 6449 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 11:05:27
315997 0981753*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6026 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 11:02:56
315996 0967897*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 5989 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 11:02:49
315995 0888312*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 11:02:39
315994 0888312*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 11:01:46
315992 0702120*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
120,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 10:52:30
315991 0912522*** 220,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
220,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 10:51:26
315990 0977888*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 6983 0 2020-08-11 10:50:13
315989 0977888*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 6983 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 10:50:11
315988 0886532*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 10:49:36
315987 0886532*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 10:48:32
315984 0972929*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 1007 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 10:44:39
315983 0886532*** 400,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 6449 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 10:44:39
315979 0347996*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5057 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 10:36:28
315975 0971929*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
250,000 đ id 1007 7 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 10:32:47
315974 0941902*** 220,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
70,000 đ id 6794 0 Đã nạp thêm 70,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 10:32:06
315973 0968973*** 190,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 6794 1 Đang ưu tiên 2020-08-11 10:29:34
315971 0988743*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 6794 1 Đang ưu tiên 2020-08-11 10:25:54
315970 0942792*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 10:23:29
315969 0942792*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6449 0 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 10:23:05
315968 0377416*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6458 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 10:22:50
315967 0825483*** 1,500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
50,000 đ id 6449 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 10:22:13
315966 0914138*** 350,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 6449 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 10:20:50
315965 0937150*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3329 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 10:19:43
315964 0917027*** 1,600,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7434 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 10:19:17
315963 0816262*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 10:19:03
315960 0912241*** 1,000,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7434 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 10:17:02
315959 0914138*** 350,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 6449 0 2020-08-11 10:16:47
315958 0937150*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3329 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 10:15:52
315957 0852061*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7437 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 10:14:59
315956 0816262*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
70,000 đ id 6449 0 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 10:14:07
315955 0904765*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 10:13:23
315954 0364832*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 10:13:08
315953 0904765*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 10:12:43
315952 0919584*** 1,400,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7434 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 10:12:18
315951 0941929*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 10:11:58
315950 0973894*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 2482 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 10:09:58
315949 0949145*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 6449 0 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 10:08:57
315948 0332886*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 2482 7 Nạp không thành công 2020-08-11 10:08:50
315947 0974169*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 2482 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 10:07:40
315946 0913223*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 10:07:39
315942 0377416*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6458 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 10:07:00
315941 0393325*** 40,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 2482 7 Nạp không thành công 2020-08-11 10:06:39
315940 0919684*** 800,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7434 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 10:06:36
315939 0913987*** 80,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
80,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 80,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 10:06:36
315938 0867740*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 2482 5 Nạp không thành công 2020-08-11 10:05:48
315937 0911326*** 250,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
250,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 10:05:35
315936 0949103*** 2,200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7434 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 10:04:52
315935 0889146*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
130,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 10:04:43
315934 0888302*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4803 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 10:04:16
315933 0915661*** 110,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 10:03:45
315931 0949019*** 270,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 6449 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 10:03:03
315930 0888231*** 600,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
600,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 600,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 10:01:55
315929 0914871*** 210,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
210,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 210,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 10:01:05
315928 0912151*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 09:59:24
315927 0942397*** 260,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 6794 1 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 09:58:34
315925 0382969*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 5050 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 09:55:15
315921 0866006*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6055 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 09:53:57
315920 0397948*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 09:52:08
315919 0988454*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 6055 18 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 09:51:45
315915 0374458*** 30,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 09:48:42
315911 0888302*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4803 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 09:42:56
315910 0945428*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5821 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 09:41:08
315909 0397948*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 09:40:33
315908 0936550*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 5816 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 09:36:37
315907 0903982*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 4102 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 09:35:08
315904 0852234*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1388 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 09:34:31
315903 0358740*** 80,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
80,000 đ id 1007 5 Đã nạp đủ tiền 80,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 09:33:55
315900 0352334*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3469 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 09:29:34
315899 0355421*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3329 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 09:29:27
315893 0933900*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4102 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 09:23:00
315892 0822992*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 3357 4 Nạp không thành công 2020-08-11 09:20:00
315881 0976066*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4732 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 09:14:18
315880 0795188*** 20,000 đ MobiKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7101 0 2020-08-11 09:13:37
315876 0912868*** 1,200,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 4732 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 09:10:43
315872 0365815*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 09:08:48
315871 0976477*** 90,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
60,000 đ id 4732 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 09:07:37
315865 0869129*** 30,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3131 3 Đã nạp thêm 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 09:01:34
315863 0946228*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 6091 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 09:00:02
315862 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
160,000 đ id 6380 9 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 08:58:18
315861 0969690*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 6091 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 08:58:01
315860 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
160,000 đ id 6380 9 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 08:56:54
315858 0977038*** 150,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
150,000 đ id 5816 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 08:47:12
315857 0829926*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 3357 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 08:40:21
315855 0919177*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3998 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 08:38:19
315854 0839394*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 3077 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 08:31:53
315853 0982343*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3459 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 08:27:31
315852 0355629*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3162 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 08:24:04
315850 0917494*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
70,000 đ id 1003 0 Đã nạp thêm 70,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 08:17:37
315844 0355629*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 3162 0 2020-08-11 08:08:46
315842 0988294*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2389 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 07:48:43
315837 0869129*** 190,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
190,000 đ id 3131 3 Đã nạp đủ tiền 190,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 07:38:33
315834 0839394*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7416 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 07:35:20
315833 0912921*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2389 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 07:34:29
315832 0869129*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
40,000 đ id 3131 3 Đã nạp thêm 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 07:33:49
315831 0915661*** 110,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
110,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 110,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 07:32:20
315830 0916111*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
500,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 07:31:32
315829 0702935*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
100,000 đ id 7411 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 07:25:54
315828 0912241*** 600,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7434 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 07:25:07
315827 0369299*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5816 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 07:22:25
315820 0379485*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 6449 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 07:13:45
315813 c780_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
200,000 đ id 2465 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 07:08:51
315812 0963377*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 1007 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 07:08:45
315811 0357423*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3077 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 07:06:53
315810 0979116*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 07:06:08
315809 0983263*** 70,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
70,000 đ id 1007 6 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 07:04:33
315801 0396522*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 06:53:27
315799 0813579*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
400,000 đ id 1713 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 06:46:23
315798 0357423*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
90,000 đ id 3077 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 06:37:14
315797 0705005*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5444 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 06:28:23
315796 0839394*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7416 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 06:19:02
315793 0903489*** 10,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
10,000 đ id 4732 5 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 04:54:04
315792 0982832*** 90,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
90,000 đ id 4732 5 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-11 04:46:58
315791 0916528*** 110,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 4732 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 04:42:52
315790 0914915*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 4732 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 04:41:25
315788 0912241*** 700,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7434 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 00:53:53
315787 0917027*** 1,600,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7434 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 00:35:53
315786 0919584*** 400,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7434 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-11 00:28:07
315784 0946396*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
130,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 23:50:07
315783 9490193*** 270,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 6449 3 Nạp không thành công 2020-08-10 23:49:01
315782 0948421*** 110,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
110,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 110,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 23:19:31
315781 0842192*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 23:18:20
315780 0842192*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
30,000 đ id 6449 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 23:15:59
315779 0387543*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
190,000 đ id 3077 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 23:15:46
315778 0941023*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 23:14:19
315774 0369403*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 5179 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 23:05:30
315773 0369403*** 90,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
90,000 đ id 5179 7 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 23:02:17
315772 0987912*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5816 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 22:40:05
315771 0914896*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 22:39:47
315770 0916123*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 22:38:57
315769 0916123*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 22:38:34
315768 0914896*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 22:37:17
315767 0916419*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 22:36:12
315766 0919162*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 22:35:27
315765 0914375*** 30,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 22:34:38
315764 0941664*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 22:33:51
315763 0819580*** 1,200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
600,000 đ id 1713 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 22:33:26
315762 0919770*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 22:33:05
315761 0819576*** 1,200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
700,000 đ id 1713 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 22:31:07
315760 0346506*** 40,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
40,000 đ id 3162 6 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 22:30:49
315759 0946059*** 30,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
30,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 22:28:54
315758 0819558*** 1,500,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
1,300,000 đ id 1713 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 22:26:36
315749 0335734*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5444 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 22:19:32
315747 0912843*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 22:14:07
315746 0985115*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 200,000
200,000 đ id 5816 7 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 22:14:06
315745 0843606*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
90,000 đ id 3077 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 22:12:42
315744 0918993*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 22:09:38
315743 0918993*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 22:09:00
315742 0918993*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 6449 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 22:05:23
315741 0919684*** 800,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7434 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 22:05:07
315740 0918993*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 22:04:30
315739 0972733*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3077 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 22:03:12
315738 0919564*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 22:02:06
315737 0392194*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
0 đ id 6026 6 Nạp không thành công 2020-08-10 22:01:10
315735 0934080*** 210,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
220,000 đ id 6449 4 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 21:58:33
315734 0972733*** 110,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3077 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 21:57:44
315733 0916678*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 21:57:30
315732 0919314*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 21:56:55
315731 0944471*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6456 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 21:56:42
315730 0919314*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
30,000 đ id 6449 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 21:56:19
315729 0369403*** 90,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 5179 18 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 21:56:16
315728 0915821*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
170,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 21:55:32
315727 0912808*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 21:54:44
315726 0917904*** 160,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
160,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 21:54:08
315725 c710_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 6456 5 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 21:53:31
315724 0944374*** 210,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
210,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 210,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 21:53:19
315723 c710_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
200,000 đ id 6456 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 21:52:44
315719 0912537*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 21:48:20
315716 0392194*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
0 đ id 6026 6 Nạp không thành công 2020-08-10 21:45:53
315715 0829878*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 21:45:43
315714 0829878*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 21:44:13
315713 0919254*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 2 Nạp không thành công 2020-08-10 21:43:19
315712 0347336*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4438 10 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 21:42:46
315711 0917040*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 21:42:32
315710 0337933*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6741 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 21:42:05
315705 0916161*** 160,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 21:41:31
315703 0911999*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 21:40:34
315702 0914655*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 21:39:46
315701 0369403*** 10,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
10,000 đ id 5179 14 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 21:39:22
315700 0776257*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 21:32:30
315699 0776257*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 21:32:03
315698 0395890*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 4874 0 2020-08-10 21:32:00
315697 l020_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3681 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 21:31:49
315693 0987960*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 21:29:46
315692 0988622*** 270,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
260,000 đ id 3162 4 Đã nạp thêm 260,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 21:29:25
315691 0832679*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5954 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 21:28:18
315690 0339477*** 300,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
300,000 đ id 3162 5 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 21:27:00
315689 0942753*** 110,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 2 Nạp không thành công 2020-08-10 21:25:32
315688 0913711*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 21:24:19
315687 0376262*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 1009 15 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 21:22:25
315686 0987960*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
0 đ id 3357 0 2020-08-10 21:20:28
315685 0942054*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 21:18:48
315684 0911955*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 21:18:13
315683 0911955*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
30,000 đ id 6449 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 21:17:33
315682 0945083*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 21:16:37
315681 0945083*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 21:16:02
315680 0913873*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 21:15:08
315679 0868395*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
500,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 21:11:12
315678 0948555*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 21:09:37
315677 0948555*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 21:08:23
315676 0949342*** 270,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
270,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 270,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 21:07:12
315675 0339393*** 500,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 7434 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 21:00:48
315674 0977777*** 500,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 7434 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 20:59:32
315673 0977777*** 500,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 7434 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 20:58:16
315672 0977777*** 500,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 7434 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 20:57:26
315670 0859945*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 20:53:51
315669 0859945*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 20:53:13
315668 0388018*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6026 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 20:52:59
315667 0855022*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
120,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 20:52:42
315666 0941023*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 0 2020-08-10 20:51:50
315664 0812813*** 220,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
220,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 20:45:54
315663 0358254*** 110,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
110,000 đ id 6456 6 Đã nạp đủ tiền 110,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 20:44:31
315662 0862266*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6026 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 20:39:13
315661 0336189*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 4102 15 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 20:38:27
315660 0394816*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3077 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 20:38:14
315659 0387674*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 2034 19 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 20:38:07
315658 0989998*** 500,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 7434 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 20:38:06
315657 0982119*** 500,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 7434 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 20:37:07
315656 0903213*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3709 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 20:36:35
315654 0813579*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 1713 0 2020-08-10 20:31:54
315653 0845670*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6373 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 20:29:26
315652 0949850*** 180,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
70,000 đ id 4732 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 20:28:25
315649 0914770*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6373 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 20:22:21
315648 0914498*** 80,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 6449 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 20:12:00
315647 0914250*** 160,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 20:11:14
315646 0393691*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 4102 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 20:10:48
315645 0942166*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 4 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 20:10:28
315644 0914498*** 80,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 6449 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 20:09:49
315643 0393691*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 4566 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 20:09:06
315641 0914498*** 80,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 6449 0 2020-08-10 20:05:50
315640 0914770*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6373 0 2020-08-10 20:05:47
315639 0987175*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 5050 0 2020-08-10 20:05:27
315630 0392681*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 0 2020-08-10 19:58:54
315629 0369403*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
0 đ id 5179 0 2020-08-10 19:56:58
315626 0843606*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 3077 0 2020-08-10 19:51:41
315619 0907651*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5482 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 19:40:17
315618 0812589*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3077 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 19:39:00
315617 0978044*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 4422 0 2020-08-10 19:36:12
315616 0976425*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 4422 0 2020-08-10 19:34:51
315613 0823292*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 2554 0 2020-08-10 19:32:06
315609 0933773*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 4102 0 2020-08-10 19:25:01
315608 0843606*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7416 0 2020-08-10 19:23:47
315607 0932773*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 4566 0 2020-08-10 19:22:58
315606 0377917*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 2849 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 19:19:35
315605 0935585*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 3211 0 2020-08-10 19:16:44
315603 0987912*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 5816 0 2020-08-10 19:08:42
315602 0326543*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3077 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 19:07:09
315601 0973641*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6026 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 19:05:29
315600 0345868*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 5050 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 19:04:54
315599 0943818*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 2290 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 19:03:49
315598 0793627*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4408 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 19:03:14
315597 0793340*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7438 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 18:58:38
315586 0961775*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 3709 7 Nạp không thành công 2020-08-10 18:36:04
315585 0335655*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3709 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 18:35:22
315582 0919584*** 1,100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
700,000 đ id 7434 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 18:23:34
315581 0932773*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 4566 6 Nạp không thành công 2020-08-10 18:22:46
315580 0967980*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3709 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 18:22:02
315576 0916463*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6054 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 18:19:21
315574 0368659*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 4102 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 18:15:46
315567 0386412*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 18:08:42
315565 0397880*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 1007 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 18:05:03
315564 0359274*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3979 15 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 18:04:44
315563 0966238*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6026 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 18:03:51
315561 0397880*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 1007 7 Nạp không thành công 2020-08-10 18:02:08
315560 0911253*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 18:00:56
315559 0964515*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 17:59:59
315558 0856831*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 17:59:19
315556 0912619*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 17:54:54
315555 0912619*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 17:54:27
315554 0833438*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 17:53:37
315553 0916402*** 250,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
250,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 17:48:12
315552 0948963*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 17:47:12
315551 0847420*** 600,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
600,000 đ id 1713 4 Đã nạp đủ tiền 600,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 17:46:17
315550 0919349*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 17:45:17
315549 0944073*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 17:43:41
315548 0944073*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 17:43:15
315547 0915642*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
120,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 17:42:31
315546 0941250*** 80,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 6449 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 17:41:49
315545 0916930*** 140,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
120,000 đ id 6449 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 17:41:00
315544 0848274*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 17:40:04
315543 0914138*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
120,000 đ id 6449 4 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 17:38:56
315542 0919721*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
130,000 đ id 6449 4 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 17:38:11
315541 0912879*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 17:37:24
315540 0916122*** 90,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
90,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 17:35:48
315538 0915041*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 17:33:39
315537 0386731*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 5050 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 17:30:37
315536 0944220*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 17:28:37
315535 0388671*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 5050 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 17:27:53
315533 0944220*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6449 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 17:25:14
315532 0835838*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 17:23:30
315531 0917646*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 17:18:47
315530 0917646*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 17:18:08
315529 0356087*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 1535 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 17:18:03
315527 0835838*** 1,500,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 17:16:45
315526 0888725*** 110,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 3 Nạp không thành công 2020-08-10 17:16:09
315525 0388671*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 5050 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 17:14:01
315524 0918193*** 160,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 3 Nạp không thành công 2020-08-10 17:13:15
315523 0386731*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 5050 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 17:12:54
315522 0971201*** 300,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
300,000 đ id 6456 7 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 17:12:45
315521 n350_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
180,000 đ id 2389 7 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 17:12:08
315520 0386731*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 5050 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 17:10:46
315519 0333344*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6897 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 17:10:25
315518 0352151*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7438 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 17:09:29
315516 0915214*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 6449 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 17:06:56
315515 0975857*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7404 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 17:06:52
315514 0915214*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
170,000 đ id 6449 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 17:05:59
315513 0916577*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 17:05:24
315512 0916577*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 17:04:45
315511 0796842*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5954 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 17:04:11
315509 0844889*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 1713 5 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 17:03:20
315508 0844889*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1713 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 17:01:58
315504 0828997*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 1713 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 17:00:19
315503 0813578*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
500,000 đ id 1713 3 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 16:59:49
315500 0387878*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3162 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 16:57:40
315499 0848522*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 1713 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 16:57:02
315498 0813578*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
500,000 đ id 1713 3 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 16:56:24
315497 0964908*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6026 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 16:55:28
315496 0813578*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
500,000 đ id 1713 3 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 16:55:25
315495 0985677*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1009 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 16:55:23
315494 0374400*** 60,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
60,000 đ id 3162 7 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 16:53:28
315493 0855998*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
500,000 đ id 1713 4 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 16:53:12
315492 0919684*** 1,000,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7434 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 16:51:47
315491 0915918*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6725 0 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 16:50:41
315490 0909368*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3329 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 16:43:23
315489 0815212*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2389 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 16:40:35
315488 0888731*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 1008 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 16:36:27
315487 0946790*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 16:35:06
315486 0969633*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 2389 7 Nạp không thành công 2020-08-10 16:32:09
315485 0393988*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
200,000 đ id 7416 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 16:28:38
315483 0837411*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6373 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 16:20:03
315482 0845311*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6373 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 16:18:30
315481 0383724*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5057 18 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 16:16:55
315480 0342507*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2389 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 16:16:13
315479 0338214*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 5050 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 16:15:56
315478 0985677*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1009 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 16:15:52
315477 0943556*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7411 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 16:14:23
315476 0961036*** 330,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
330,000 đ id 6458 3 Đã nạp đủ tiền 330,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 16:11:27
315468 0979883*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 6380 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 16:02:07
315465 0373717*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 5057 16 Nạp không thành công 2020-08-10 15:53:26
315463 0783219*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
120,000 đ id 7343 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 15:48:32
315462 ‭0783*** 10,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 7343 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 15:46:53
315461 0354811*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5816 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 15:44:11
315459 0912241*** 1,200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
500,000 đ id 7434 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 15:42:53
315458 0919584*** 1,200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
100,000 đ id 7434 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 15:41:07
315457 0919684*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
500,000 đ id 7434 3 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 15:39:58
315456 0949103*** 700,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7434 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 15:38:36
315452 0917027*** 1,600,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7434 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 15:36:38
315451 0379504*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7404 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 15:35:55
315450 0382255*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1059 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 15:34:09
315449 0354811*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 5816 8 Nạp không thành công 2020-08-10 15:27:22
315448 0918205*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6456 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 15:26:23
315447 0978754*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 4408 15 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 15:25:08
315445 0966507*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3979 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 15:12:40
315444 0838681*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6911 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 15:12:21
315443 0918205*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 6456 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 15:11:21
315442 0912241*** 1,200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7434 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 15:10:50
315441 0932773*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 4102 6 Nạp không thành công 2020-08-10 15:05:06
315440 0949345*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 14:52:22
315439 0354811*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
120,000 đ id 5816 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 14:50:56
315438 0852514*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 14:50:50
315437 0852514*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 14:50:16
315436 0947468*** 140,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 6449 3 Nạp không thành công 2020-08-10 14:49:31
315435 0918280*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 14:48:39
315434 0916553*** 260,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
250,000 đ id 6449 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 14:47:23
315433 0915700*** 240,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
220,000 đ id 6449 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 14:46:32
315432 0888975*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 14:45:44
315431 0946257*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 6449 4 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 14:44:46
315430 0946257*** 30,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 6449 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 14:43:26
315429 0914697*** 90,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
90,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 14:40:40
315428 0354811*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
0 đ id 5816 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 14:40:19
315427 0906110*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
200,000 đ id 6026 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 14:40:05
315426 0914256*** 160,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
160,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 14:39:22
315425 0943416*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
300,000 đ id 6449 4 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 14:38:24
315424 0949079*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 6449 3 Nạp không thành công 2020-08-10 14:37:15
315423 0947717*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7332 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 14:37:01
315422 0941443*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 14:35:55
315421 0915367*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 3 Nạp không thành công 2020-08-10 14:34:58
315420 0917834*** 160,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 6449 3 Nạp không thành công 2020-08-10 14:33:53
315419 8491869*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 14:32:22
315418 0918696*** 400,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
400,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 14:31:39
315417 0911259*** 160,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 14:29:33
315416 0947759*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 14:28:06
315415 0337445*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1007 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 14:27:32
315414 0848334*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
120,000 đ id 6449 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 14:26:58
315413 0949079*** 80,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
80,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 80,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 14:26:24
315412 0949079*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 14:25:00
315411 0914949*** 600,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
600,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 600,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 14:21:55
315410 0949024*** 180,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 14:21:00
315409 0918388*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
500,000 đ id 6449 4 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 14:19:27
315406 0949145*** 220,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
220,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 14:18:54
315405 0913084*** 80,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 3 Nạp không thành công 2020-08-10 14:18:11
315404 0889103*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 14:17:28
315401 0889103*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
60,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 14:16:28
315400 0839549*** 110,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 14:14:57
315399 0919584*** 1,200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7434 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 14:14:32
315398 0949345*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
120,000 đ id 6449 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 14:13:45
315397 0932579*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6911 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 14:13:08
315396 0337344*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7014 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 14:12:45
315393 0949145*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 14:11:41
315392 0824733*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6485 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 14:10:32
315391 0941480*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 14:06:18
315390 0912204*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 14:05:35
315383 0914133*** 350,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
350,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 350,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:58:42
315382 0946873*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 6449 3 Nạp không thành công 2020-08-10 13:52:20
315381 0942191*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:51:29
315380 0971201*** 300,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
0 đ id 6456 6 Nạp không thành công 2020-08-10 13:50:39
315379 0946217*** 420,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
420,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 420,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:50:01
315378 0915124*** 430,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
420,000 đ id 6449 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 13:49:28
315377 0949345*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:48:44
315376 0918365*** 110,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 3 Nạp không thành công 2020-08-10 13:47:24
315375 0914718*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:46:28
315374 0352151*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7438 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 13:45:58
315373 0326434*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 200,000
200,000 đ id 1517 13 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:45:55
315372 0868081*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6331 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 13:45:39
315371 0914203*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:45:36
315369 0943892*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 13:44:00
315368 0949128*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
130,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:43:06
315367 0379504*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7404 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 13:41:07
315366 0912496*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:40:06
315365 0913588*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:39:12
315364 0911475*** 160,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
160,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:38:14
315363 0919007*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
170,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:37:26
315362 0916002*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:36:50
315361 0914770*** 10,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 6373 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 13:36:23
315360 0982737*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 4229 21 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 13:36:05
315359 0949352*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:36:01
315358 0948152*** 160,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
160,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:34:09
315357 0949345*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:33:10
315356 0916041*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:31:45
315355 0944152*** 140,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 1302 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 13:31:37
315354 0912498*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:30:58
315353 0944197*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:29:31
315352 0944197*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:28:22
315351 0775969*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5444 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:27:56
315350 0912873*** 230,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
230,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 230,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:27:19
315349 0971222*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4566 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:27:11
315348 0948330*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
120,000 đ id 5769 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:26:52
315347 0919208*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
120,000 đ id 5769 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:26:30
315346 0914329*** 220,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
220,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:26:27
315345 0912070*** 80,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 3 Nạp không thành công 2020-08-10 13:25:56
315344 0914119*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:24:14
315343 0949103*** 1,100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
400,000 đ id 7434 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 13:23:42
315342 0917027*** 1,900,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
400,000 đ id 7434 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 13:22:38
315341 0912641*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:22:34
315340 0912435*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:21:59
315339 0912241*** 1,300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7434 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 13:21:21
315338 0912435*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:20:39
315337 0919684*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7434 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 13:20:12
315336 0915041*** 260,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
260,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 260,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:19:46
315335 v211_gf*** 70,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
60,000 đ id 2865 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 13:18:58
315334 0919584*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7434 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 13:18:29
315333 0944373*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:17:26
315332 0352151*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 7438 6 Nạp không thành công 2020-08-10 13:16:49
315331 0972123*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4566 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:16:42
315330 0947556*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:15:45
315329 0972733*** 500,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
500,000 đ id 3077 6 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:15:41
315328 0914823*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 2 Nạp không thành công 2020-08-10 13:13:58
315327 0339307*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6456 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:13:57
315326 0356218*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
0 đ id 6456 6 Nạp không thành công 2020-08-10 13:13:39
315325 0941303*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:12:20
315324 0942100*** 550,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
550,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 550,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 13:11:35
315322 0914823*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 0 2020-08-10 13:04:51
315321 0356218*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 0 2020-08-10 13:03:26
315320 0972123*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 200,000
0 đ id 4566 0 2020-08-10 13:03:03
315319 0356218*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
0 đ id 6456 0 2020-08-10 13:02:55
315318 0367135*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 1044 0 2020-08-10 13:02:28
315317 0356218*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
0 đ id 6456 0 2020-08-10 13:01:31
315316 0932773*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 4566 4 Nạp không thành công 2020-08-10 13:00:00
315315 0355089*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6456 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 12:59:20
315314 ‭0352*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 7438 0 2020-08-10 12:56:30
315310 0972733*** 500,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 3077 0 2020-08-10 12:52:29
315308 0941303*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 0 2020-08-10 12:51:08
315307 0942100*** 550,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 6449 0 2020-08-10 12:49:55
315306 0918301*** 210,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
210,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 210,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 12:49:19
315305 0947182*** 180,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 12:48:18
315304 0942836*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 12:47:41
315303 0818070*** 180,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 12:45:57
315300 0398888*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7438 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 12:36:41
315299 0976048*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 3812 8 Nạp không thành công 2020-08-10 12:33:13
315298 0969050*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7438 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 12:31:45
315297 0334777*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7438 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 12:30:26
315293 0911513*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 2 Nạp không thành công 2020-08-10 12:28:46
315292 0911513*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 6449 2 Nạp không thành công 2020-08-10 12:28:26
315291 0838511*** 230,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
230,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 230,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 12:27:46
315290 0702070*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 12:26:43
315289 0914679*** 160,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
160,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 12:26:03
315288 0943180*** 230,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
220,000 đ id 6449 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 12:24:49
315287 0843049*** 90,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
90,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 12:24:02
315286 0945610*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 12:23:16
315283 0915954*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 12:14:27
315281 0915954*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 12:13:45
315280 0976372*** 110,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
110,000 đ id 7216 7 Đã nạp đủ tiền 110,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 12:13:44
315279 0399019*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 1318 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 12:12:52
315278 0399019*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 1318 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 12:11:40
315277 0849338*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 12:10:52
315276 0932579*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 6911 4 Nạp không thành công 2020-08-10 12:06:15
315274 0856992*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 12:05:15
315273 0914008*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
120,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 12:04:31
315272 0961110*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
150,000 đ id 1302 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 12:04:03
315271 0812494*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 12:03:43
315267 0942464*** 160,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
160,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 12:02:59
315266 0913838*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4803 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 12:02:12
315263 0942780*** 110,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
110,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 110,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 11:57:50
315259 0334777*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7438 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 11:55:02
315258 0911333*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 11:55:01
315257 0911268*** 850,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
850,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 850,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 11:54:20
315256 0969050*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7438 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 11:54:05
315255 0888208*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
200,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 11:53:14
315254 0888208*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 11:52:55
315252 0867927*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6456 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 11:51:45
315250 0916964*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 11:51:36
315249 0916964*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 11:51:07
315248 0917600*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 11:50:20
315247 0917600*** 30,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
30,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 11:49:45
315244 0912320*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 11:42:32
315243 0939716*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
200,000 đ id 7426 7 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 11:42:00
315242 0912320*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 11:41:43
315241 0912490*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 4803 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 11:40:46
315239 0336724*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
200,000 đ id 2849 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 11:37:29
315237 0918305*** 160,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
160,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 11:36:09
315233 0948556*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3239 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 11:23:42
315232 0902054*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2541 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 11:15:31
315231 0342383*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4604 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 11:14:36
315230 0962183*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2541 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 11:13:38
315229 0948556*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3239 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 11:09:29
315227 0972123*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 200,000
0 đ id 4102 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 11:06:42
315226 0842009*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
500,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 11:02:05
315225 0772901*** 30,000 đ MobiKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7154 0 2020-08-10 11:02:05
315224 0932773*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 4102 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 11:00:21
315223 0349723*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 200,000
0 đ id 2541 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 10:59:32
315222 0932624*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 4102 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 10:55:11
315218 0349723*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 2541 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 10:46:53
315214 0931780*** 30,000 đ MobiKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7154 0 2020-08-10 10:32:21
315212 0914811*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7154 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 10:27:07
315211 0962939*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 2946 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 10:19:44
315210 0962939*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 2946 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 10:19:40
315209 0366342*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7419 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 10:18:57
315208 0914688*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
120,000 đ id 5769 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 10:14:49
315207 0915135*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
120,000 đ id 5769 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 10:14:26
315206 0914853*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
120,000 đ id 5769 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 10:13:57
315205 0869615*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 7425 1 Đang ưu tiên 2020-08-10 10:08:17
315203 0919584*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7434 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 10:02:21
315201 0919684*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7434 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 10:00:45
315200 0912241*** 1,400,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7434 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 09:59:36
315199 0973442*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7267 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 09:59:36
315198 0917027*** 1,900,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7434 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 09:57:44
315197 0399074*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
120,000 đ id 3077 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 09:53:48
315196 0358988*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5589 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 09:52:57
315195 0976059*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7216 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 09:51:52
315194 d067_gf*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7267 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 09:48:57
315193 0936930*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4009 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 09:46:02
315192 0973007*** 400,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
400,000 đ id 6456 6 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 09:44:43
315191 0708045*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
20,000 đ id 5603 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 09:44:27
315189 0949109*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6911 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 09:40:29
315187 0339941*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 1007 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 09:37:50
315186 0972445*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 3830 0 2020-08-10 09:35:36
315185 0944187*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5954 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 09:35:32
315179 ‭0339*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 6 Nạp không thành công 2020-08-10 09:31:25
315178 0984305*** 70,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
70,000 đ id 5013 4 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 09:28:57
315177 0989731*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 3977 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 09:28:20
315173 0364938*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1009 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 09:22:16
315162 ‭0357*** 90,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 2197 7 Nạp không thành công 2020-08-10 09:05:44
315161 0907026*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
200,000 đ id 5612 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 09:05:26
315160 0972733*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3077 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 09:02:00
315152 0822108*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5708 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 08:57:56
315146 0332804*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 08:54:39
315145 0383786*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 5484 0 2020-08-10 08:53:20
315144 0979065*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
200,000 đ id 6456 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 08:51:49
315140 0985285*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7332 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 08:47:19
315134 0975106*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1009 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 08:42:38
315133 0384105*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7332 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 08:41:17
315132 0942347*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6911 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 08:40:47
315131 0981379*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 200,000
0 đ id 6831 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 08:40:11
315130 0947717*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7332 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 08:35:52
315129 0332478*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7332 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 08:31:38
315127 0977929*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4767 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 08:25:48
315124 0936550*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 5816 17 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 08:19:39
315123 0366084*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7332 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 08:19:09
315122 0328232*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 08:18:20
315121 0392177*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5050 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 08:17:13
315120 0328232*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 08:13:32
315119 0332478*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 7332 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 08:08:19
315117 0919177*** 220,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
220,000 đ id 3998 3 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 07:57:07
315116 0332131*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7332 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 07:57:05
315106 0934603*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6054 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 07:38:15
315105 0355999*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7332 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 07:36:35
315089 0984192*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 3335 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 07:14:39
315088 0397108*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7419 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 07:13:49
315087 0979731*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 1007 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 07:12:00
315086 0978792*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7419 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 07:11:22
315082 0392523*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 06:45:25
315080 0375772*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4438 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 06:41:36
315079 0936550*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 5816 11 Đã nạp thêm 0 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 06:39:52
315078 0936550*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 5816 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 06:27:34
315077 0966551*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
500,000 đ id 3812 4 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 06:21:47
315076 0974134*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4542 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 05:52:49
315075 0395883*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4542 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 05:50:14
315073 0368556*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4438 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 05:03:34
315072 0375772*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 4438 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-10 04:54:27
315071 0366499*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5816 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 04:35:11
315070 0372276*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6331 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 01:24:32
315069 0366260*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 6331 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 01:23:05
315068 0989997*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6331 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 01:21:53
315067 0964377*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6331 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 01:20:15
315066 0989699*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6331 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 01:18:40
315065 0986635*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6331 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 01:12:31
315064 0912490*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4803 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-10 00:38:25
315063 0865199*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7358 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-09 23:50:58
315062 0961110*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
90,000 đ id 1302 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-09 23:06:52
315061 0963000*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 1302 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-09 22:52:09
315060 0947786*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7165 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-09 22:41:31
315059 0975153*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
0 đ id 1044 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-09 22:30:14
315058 0397692*** 220,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
220,000 đ id 2189 5 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-09 22:12:57
315055 0345912*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7298 17 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-09 22:00:52
315048 0855998*** 1,000,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
500,000 đ id 1713 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-09 21:46:44
315044 0974063*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 5 Nạp không thành công 2020-08-09 21:43:26
315043 0976972*** 300,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
300,000 đ id 5589 7 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-09 21:42:29
315042 t008_gf*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 6805 1 Đang ưu tiên 2020-08-09 21:39:42
315041 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 6805 1 Đang ưu tiên 2020-08-09 21:38:59
315039 0855998*** 1,400,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
400,000 đ id 1713 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-09 21:20:26
315038 0965382*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3077 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-09 21:18:52
315034 0912495*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3875 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-09 21:08:32
315031 0899949*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6332 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-09 20:49:11
315030 0329111*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
40,000 đ id 3077 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-09 20:47:37
315029 0844889*** 350,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 1713 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-09 20:47:12
315028 0855998*** 1,000,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 1713 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-09 20:43:53
315027 0948495*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6456 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-09 20:41:53
315026 0963115*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 1182 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-09 20:38:08
315022 0947717*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7332 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-09 20:14:38
315021 d067_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7267 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-09 20:06:10
315019 0349876*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6669 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-09 19:57:28
315018 v123456*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 6669 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-09 19:52:59
315013 0773242*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5989 2 Nạp không thành công 2020-08-09 19:42:20
315008 0377243*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 6669 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-09 19:33:04
315007 0975361*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-09 19:32:24
315006 0972733*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
120,000 đ id 3077 5 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-09 19:29:14
315005 0898699*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5954 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-09 19:24:57
315004 0837717*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4108 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-09 19:20:06
314997 0335255*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3077 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-09 18:49:08
314985 0939658*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 6368 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-09 18:22:52
314983 0983392*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6911 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-09 18:16:28
314972 0363086*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4871 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-09 17:44:41
314971 0335050*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4871 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-09 17:44:13
314970 0389701*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-09 17:43:57
314969 0987196*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4871 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-09 17:43:03
314968 0977196*** 420,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
420,000 đ id 4871 6 Đã nạp đủ tiền 420,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-09 17:39:27
314965 0972989*** 150,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
150,000 đ id 5821 5 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-09 17:35:06
314962 0962922*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-09 17:27:00
314960 0211651*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 3385 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-09 17:21:52
314949 g059_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
150,000 đ id 2849 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-09 17:03:09
314947 0947423*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4944 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-09 17:01:46
314935 0934797*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 7385 1 Đang ưu tiên 2020-08-09 16:34:57
314933 0904679*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
130,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-09 16:33:00
314931 0814631*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6091 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-09 16:31:49
314924 0329111*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3077 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-09 16:15:52
314923 0917487*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6456 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-09 16:15:43
314922 0917487*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-09 16:14:43
314921 0962947*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-09 16:14:14
314919 0972989*** 150,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 5821 5 Nạp không thành công 2020-08-09 15:53:32
314915 0373462*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 7416 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-09 15:38:51
314914 0949103*** 1,100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7434 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-09 15:36:20
314913 0919584*** 1,400,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
1,200,000 đ id 7434 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-08-09 15:33:37
314912 0915245*** 160,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
160,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-09 15:27:44
314911 0944374*** 160,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
160,000 đ id 6449 1 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2020-08-09 15:27:06
314908 0982941*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 7404 0 2020-08-09 15:24:37
314907 0944374*** 160,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 6449 0 2020-08-09 15:22:47
STT Số hóa đơn Số điện thoại Gói Mạng Tiền đã nạp được ID người tạo Trạng thái Cấp ưu tiên Tin nhắn phản hồi Time